Světová zdravotnická organizace a japonská vláda darují Česku vybavení pro přepravu a uskladnění vakcín

Vytvořeno: 14. 4. 2023 Poslední aktualizace: 15. 4. 2023

Celkem 287 speciálních chladniček a mrazáků pro transport a skladování vakcín bude sloužit ve všech českých fakultních nemocnicích a Zdravotních ústavech.

Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice dodá 287 speciálních chladniček a mrazáků pro transport a přepravu vakcín. Vybavení je pořízeno z finančních prostředků poskytnutých vládou Japonska. Lednice a mrazáky obdrží všechny české fakultní nemocnice, Státní zdravotní ústav a také Zdravotní ústavy v Ostravě a Ústí nad Labem.

Jménem České republiky a našich fakultních nemocnic i zdravotních ústavů děkuji Světové zdravotnické organizaci a Japonsku za štědrý dar. Pandemie COVID-19 nám ukázala, že rozsáhlé zdravotní krize lze zvládnout pouze skrze důkladnou přípravu a společné mezinárodní úsilí. Tento dar, kterého si velmi vážím, posiluje obojí,“ uvedl místopředseda vlády ČR a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Očkovací vakcíny musí být uchovávány ve stále teplotě. Pro zachování maximální účinnosti vyžadují některé vakcíny i teploty -25 °C. Očkování proti COVID-19 ukázalo na nedostatečné kapacity v chladících systémech a řetězcích jednotlivých zemí včetně Česka.

Výzvy, které se objevily při skladování, transportu a podávání vakcín během pandemie COVID-19, nám umožnily strategicky se podívat na naše dnešní potřeby chladícího řetězce a předvídat, co může být potřeba v budoucnu, řekla Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO v Česku.

Kriticky důležitý chladící řetězec

Každá dávka vakcíny, nejen proti COVID-19, musí být uchovávána při předepsané teplotě od okamžiku, kdy opustí místo výroby, do okamžiku podání, aby se zajistilo, že si zachová svou účinnost při ochraně příjemce proti nemoci. Bezchybně fungující logistický systém mrazáků a chladniček hraje kritickou roli.

V závislosti na typu vakcíny existují různé teplotní rozsahy pro skladování: Vakcíny, které jsou citlivé na zmrazení, by měly být skladovány při teplotách mezi 2 °C a 8 °C. Některé vakcíny vyžadují skladování při teplotách mezi -15 °C a -25 °C, aby byla zachována jejich optimální účinnost. Vybavení darované WHO a japonskou vládou je vhodné pro široké spektrum očkovacích látek a kromě COVID-19 jej lze použít i pro očkování proti jiným onemocněním.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?