Svatopluk Němeček byl odvolán řádně a v souladu se zákonem

Vytvořeno: 13. 2. 2018 Poslední aktualizace: 13. 2. 2018

Ministerstvo zdravotnictví zásadně odmítá tvrzení bývalého ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka, že k jeho odvolání došlo prostřednictvím médií, a tedy že nebyl řádně odvolán. Jedná se o nepravdivé tvrzení. Svatopluk Němeček byl odvolán řádně zcela v souladu se zákoníkem práce v pátek 9. 2. 2018 v 8:06 hodin, a to osobně v jeho bydlišti zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví v doprovodu nezávislého svědka. Pan Němeček byl s obsahem odvolání seznámen, dokument však odmítl převzít a podepsat. Podle zákona je i přesto odvolání právně platné. Překážkou na odvolání z vedoucího pracovního místa nebyla ani jeho pracovní neschopnost, neboť se nejedná o skončení pracovního poměru.

Z hlediska právní úpravy doručování dle § 344 zákoníku práce platí:

(1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen „písemnost“), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

 

V příloze naleznete plné znění odvolání. 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?