SÚKL a SZÚ pokračují v aktivní spolupráci s čínskou stranou v oblasti ochrany veřejného zdraví

Vytvořeno: 15. 6. 2015 Poslední aktualizace: 15. 6. 2015

V rámci spolupráce České republiky s Čínskou lidovou republikou v oblasti ochrany veřejného zdraví rozvíjí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kooperaci zejména s lékovými agenturami provincií Tianjin a Šanghaj. Prohlubující vzájemné vztahy byly stvrzeny podpisem rozšířeného memoranda o přátelské spolupráci mezi SÚKL a Tianjin Market and Quality Supervision Administration.


„Základním smyslem výměny informací mezi českou a čínskou stranou je především otázka kvality a bezpečnosti léčiv. Mezi další cíle patří nastavení a vzájemná podpora kontrolních mechanismů, výměna informací o aplikaci nových technologií a postupů při testování kvality léčiv a zdravotnických prostředků,“
říká k podpisu dohody ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Na základě dlouhodobých odborných znalostí a zkušeností nabídne ústav především expertní vzdělávací semináře, bude se podílet na výměně informací o léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích či souvisejících právních předpisech.

„Veřejnost doposud mohla neprávem vnímat aktivity s čínskými partnery jako jednostranné. Jsem však velice rád, že spolupráce je skutečně vzájemná a že tak Česká republika může získat informace například z oblasti farmakovigilanční, tedy o nežádoucích účincích léčiv, které napomohou ke zvyšování bezpečnosti v této oblasti i u nás,“ říká ředitel ústavu Zdeněk Blahuta.

Memorandum o spolupráci podepsal s čínskou stranou také Státní zdravotní ústav. Znění obou dohod naleznete v příloze.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?