Studie českých vědců v prestižním vědeckém časopise: očkování proti covid-19 významně chrání i velmi zranitelné skupiny pacientů

Vytvořeno: 13. 5. 2022 Poslední aktualizace: 13. 5. 2022

Prestižní časopis Annals of Internal Medicine otiskl v květnu 2022 výsledky studie autorů Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), která prokázala významný ochranný efekt očkování proti covid-19 u pacientů po transplantaci ledvin.

prof. Valek ilustracni foto TK„Jsem velmi rád, že z České republiky a z českého zdravotnictví vzešla studie potvrzující účinnost očkování proti covid-19 v reálné klinické praxi“ ocenil výsledky studie ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek a dále zdůraznil význam plošného sběru dat pro odpovědné hodnocení efektu očkování: „Pro mne jako pro ministra zdravotnictví je velmi důležité, že k realizaci studie napomohla centrálně sbíraná data o covid-19. Centrální informační systém udržujeme samozřejmě nadále funkční, abychom byli připraveni na případnou další vlnu epidemie na podzim. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem nemocnicím, laboratořím a dalším subjektům za odpovědný sběr kvalitních dat.“

Do studie bylo zařazeno 2 101 pacientů po transplantaci ledvin, kteří do té doby neprodělali onemocnění covid-19. Sledování pacientů pokrylo období od února do května 2021, tedy etapu vrcholného šíření varianty viru Alfa. Analýza primárních dat prokázala až 65% ochranný efekt očkování proti nákaze. Významná redukce rizika nákazy, téměř o 50 %, byla u očkovaných pacientů potvrzena i po komplexní analýze zohledňující široké spektrum faktorů, které mohou ovlivňovat pravděpodobnost nákazy u jednotlivých pacientů. Výsledky okomentoval i vedoucí výzkumného týmu, přednosta transplantačního centra v IKEM, profesor Ondřej Viklický „Účinnost očkování proti covid-19 prokázalo mnoho vědeckých prací, přesto poznatky z klinické praxe u transplantovaných pacientů dosud chyběly. Výsledky naší studie považuji za zásadní, protože pacientům po transplantaci hrozí vysoké riziko těžkého průběhu covid-19. Podávané imunosupresivní léky totiž významně zvyšují riziko infekčních onemocnění a zároveň omezují účinnost vakcín. Ve výzkumu budeme ve spolupráci s kolegy z ÚZIS dále pokračovat, zaměříme se i na studium dlouhodobých zdravotních dopadů u našich pacientů, kteří se virem nakazili“.

„Výsledky studie potvrzují vysokou účinnost očkování, kterou můžeme na reálných českých datech doložit u dalších skupin chronicky nemocných, např. u diabetiků či u onkologických pacientů. Účinnost vakcín proti covid-19 se udržela i na počátku roku 2022 a velmi podstatně snížila zdravotní dopady nové varianty viru Omikron. Ochrana posilující dávky očkování proti těžkému průběhu nákazy dosahovala ve zranitelných populačních skupinách na počátku roku až 90 %“ doplnil ředitel ÚZIS ČR, prof. Ladislav Dušek.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?