Studenti FSV UK představili výsledky výzkumu zaměřeného na postoj mladých lidí ke kouření v restauracích

Vytvořeno: 30. 1. 2013 Poslední aktualizace: 30. 1. 2013

Studenti FSV UK realizovali ve spolupráci s agenturou IPSOS výzkum, který se zaměřil na mapování názorů a chování mladých lidí v otázkách kouření. Z výzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny kuřáků se stanou závislými ještě v době své nezletilosti. Zákaz kouření v restauracích by podle výzkumu ochránil před závislostí 30 % nezletilých kuřáků. Tiskové konference, na které byly výsledky prezentovány, se zúčastnil i ministr zdravotnictví Leoš Heger.

„Výsledky již předchozího průzkumu fakulty sociálních věd mne oslovily, přivítal jsem, že se tématem zabývá i studentská obec. Je to právě jejich generace a generace mladších, kterou by měl stát chránit před tabákovými výrobky, o což se snažíme i aktuálně připravovaným zákonem,“ řekl Leoš Heger a dodal: „Jsem rád za jakoukoli osvětu, která toto snažení podpoří a nyní aktuálně připravený průzkum, který velmi konkrétně popisuje vnímání mladých tohoto problému, je toho dobrou ukázkou. Pro mě jsou jeho výsledky také potvrzením toho, že zákaz kouření v restauracích má zcela reálný potenciál omezit kouření mezi mladými lidmi a ochránit je před tím, aby kouřit začali.“
 
Z výzkumu rovněž vyplývá, že mladí kuřáci kouří nejčastěji v restauracích, barech, klubech a na diskotékách (64 %), ti příležitostní pak kouří téměř výhradně v těchto zařízeních (73 %). Ve věku 18-22 let je v České republice více než polovina kuřáků, přičemž většina pravidelných kuřáků začala kouřit ještě před svými 16. narozeninami. 
  
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami, který si klade za cíl posílení ochrany veřejného zdraví, zejména u dětí a mladistvých. Zákon nově počítá s úplným zákazem kouření např. ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, jako jsou restaurace či bary. V prostorách, kde se konají diskotéky či jiné zábavní programy, návrh zákona počítá s částečným zákazem kouření. Nicméně kouření by v těchto případech bylo povoleno pouze ve vyhrazených stavebně oddělených prostorech, jejichž popis přesně vymezuje zákon. Do těchto prostor se počítá s úplným zákazem vstupu osobám mladším 18 let. Zákaz prodeje tabákových výrobků i tabákových potřeb by se měl nově týkat prodejních automatů či pojízdných prodejen.
 
Návrh zákona prochází vnitřním připomínkovým řízením. Po všech legislativních úpravách by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2014.    
 
 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?