Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví: Je naprosto nezbytné připravit opatření, která zajistí finanční udržitelnost našeho plně solidárního systému veřejného zdravotního pojištění

Vytvořeno: 3. 5. 2024 Poslední aktualizace: 3. 5. 2024

Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zdravotnických informací a statistik, Státního zdravotního ústavu, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv dnes výstupy ze strategické analýzy představili médiím. V českém zdravotnictví hrozí bez přijetí potřebných opatření vyčerpání finančních i personálních zdrojů. Snahou autorů je vyvolat širokou, věcnou, a především apolitickou diskuzi. Koncepce včetně příloh je k přečtení a připomínkám dostupná odborné i laické veřejnosti na https://nzip.cz/koncepce2025.

České zdravotnictví čekají dvě nelehké dekády, během kterých bude čelit dosud nebývalým výzvám. V následujících cca 15–20 letech se počet žijících seniorů ve věku 80+ v naší zemi více než zdvojnásobí. Dojde k nárůstu počtu obyvatel, za které zdravotní pojištění hradí stát až o 10 %, a naopak poklesne počet obyvatel v produktivním věku. Budeme tedy čelit nejen výzvám demografickým, ale také ekonomickým, manažerským a v neposlední řadě technologickým.

V reakci na to připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s dalšími odborníky v oblasti českého zdravotnictví strategický, do deseti kapitol rozdělený, analytický materiál: Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví: koncepce podložená dostupnými daty. Tato koncepce je návrh ve verzi 1.0 určený pro odbornou diskuzi, náměty a připomínky. Ty budou zapracovány a koncepce bude do července aktualizována ve verzi 2.0. Snahou autorů je vyvolat věcnou, a především apolitickou diskuzi. Koncepce je doplněna řadou datových a analytických příloh publikovaných v plně dostupné formě na portálu: https://nzip.cz/koncepce2025. Tento formát umožní snadnou a potřebnou aktualizaci analytických podkladů a flexibilní zpravodajství o splněných cílech a dosažených výstupech.

“Dokument jasně říká, jaké jsou možnosti jak dál a jak to udělat, abychom vyřešili výzvy českého zdravotnictví. Chci, aby ten dokument byl opravdu kriticky zhodnocen odborníky napříč českým zdravotnictvím i zákonodárci z opozice i koalice. Protože moje ambice je nikoliv protlačit na sílu svůj názor, ale najít nadstranickou shodu na dokumentu, podle kterého budou moci postupovat i moji nástupci v čele Ministerstva zdravotnictví,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Mezi hlavní priority této Koncepce patří důraz na prevenci a zlepšení zdraví obyvatel, důraz na personální stabilizaci, spolupráci sociálního a zdravotnického systému a důraz na modernizaci, elektronizaci a aplikaci moderních technologií. Stěžejním cílem je skrze sérii komplexních kroků dosáhnout zlepšení dostupnosti a kvality péče v dlouhodobé perspektivě.

Na dnešní snídani s novináři materiál detailně představili Ladislav Dušek, ředitel Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky, ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irena Maříková, Hlavní sestra ČR a ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZČR Alice Strnadová, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZČR Matyáš Fošum a vedoucí oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jakub Velík.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?