Strategická investice do nového urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici za 835 milionů dostala od ministerstva zelenou

Vytvořeno: 12. 6. 2020 Poslední aktualizace: 12. 6. 2020

Thomayerova nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro výstavbu nového centrálního urgentního příjmu. Cílem strategické investice ve výši 835 milionů korun je především zajištění nepřetržité specializované urgentní péče a zabezpečení krizové připravenosti na mimořádné události s hromadným postižením pacientů. Jedná se celkově již o čtvrtou registrovanou strategickou investici. Dalšími registrovanými strategickými investicemi jsou IKEM, FN Hradec Králové a FN Plzeň.

„Thomayerova nemocnice patří mezi významná zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje kompletní lékařskou a ošetřovatelskou péči, a to nejen pro obyvatele Prahy, ale i pro pacienty ze Středočeského kraje. Nemocnice má významnou plicní kliniku, kam se jezdí léčit lidé z celé republiky. Je proto nesmírně důležité, aby byla schopna poskytovat akutní péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Nový moderně koncipovaný pavilon umožní urychlené převzetí pacientů od záchranné služby bez ohledu na charakter zdravotních obtíží a okamžitou diagnostiku a zahájení léčby multioborovým týmem,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nemocnice v současnosti zaostává hlavně strukturou rozmístění jednotlivých provozů, které jsou včleněny do areálu, který nebyl původně určen pro zdravotnický provoz. Původní koncepce vycházející z pavilonového uspořádání klade velké nároky jak na pacienty, tak na zaměstnance nemocnice a má negativní vliv na ekonomiku řady provozů.

Navrhované umístění centrálního urgentního příjmu proto umožní v rámci jednoho komplexu poskytnout pacientům s akutním život ohrožujícím onemocněním urychlenou a komplexní diagnostiku s následnou terapií, a to vše bez časových ztrát. Budova bude kapacitně i technologicky dobře vybavena pro nárazový příjem většího počtu pacientů, a to včetně provedení dekontaminace pro případ zasažení chemickými nebo biologickými látkami.

Umístění urgentního příjmu a navazujících oborů v novém pavilonu nemocnice bude v souladu s moderními trendy v medicíně. Vzhledem k tomu, že je v areálu Thomayerovy nemocnice vybudován heliport, bude možné přebírat také kriticky nemocné pacienty transportované pomocí letecké záchranné služby.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši 835 milionu korun, z toho 584,5 milionů korun bude financováno ze státního rozpočtu a 250,5 milionů korun jde z vlastních zdrojů Thomayerovy nemocnice. Stavba je plánovaná v letech 2022–2025.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?