Strategická investice do nové gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno za téměř 2 miliardy dostala od ministerstva registraci

Vytvořeno: 16. 6. 2020 Poslední aktualizace: 18. 6. 2020

Fakultní nemocnice Brno získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky. Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek. Vznikne tím pracoviště, které bude nejmodernější ve střední Evropě a na evropské špičce rozsahem poskytované zdravotní péče. Jedná se po IKEM, FN Hradec Králové, FN Plzeň a Thomayerově nemocnici celkově již o pátou registrovanou strategickou investici.

„Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno zajišťuje komplexní regionální porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce a je dominantním poskytovatelem této péče na území Jihomoravského kraje, nicméně je klíčová i v rámci celé republiky. Investicí vznikne nejmodernější pracoviště ve střední Evropě. Zatímco řada ministrů přede mnou tuhle investici jen slibovala, nám se ji podařilo dotáhnout do fáze, kdy ji nemocnice může konečně začít skutečně připravovat a poté realizovat. Finanční prostředky máme na investici vyčleněny,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V současnosti je gynekologicko-porodnická klinika dispozičně rozdělená na Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu a Pracoviště medicíny dospělého věku umístěné v areálu FN Brno v Bohunicích. Obě pracoviště jsou na sobě organizačně a provozně velmi závislá, dělí je však od sebe zhruba 7 km. Umístění na dvou pracovištích je pro její provoz značně komplikované a dlouhodobě provozně a personálně neudržitelné. Cílem strategické investice je proto sloučení v současnosti oddělených pracovišť v jeden kompaktní a funkční celek.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši 1,95 miliard korun, z toho 1,365 miliard korun bude financováno ze státního rozpočtu a 585 milionů korun jde z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice Brno. Stavba je plánovaná v letech 2023–2025.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?