Státní zdravotní ústav povede od října Pavel Březovský

Vytvořeno: 25. 9. 2018 Poslední aktualizace: 25. 9. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval s účinností od 1. října 2018 Pavla Březovského novým ředitelem Státního zdravotního ústavu. Rozhodl tak na základě doporučení odborné výběrové komise v rámci otevřeného výběrového řízení.

Nový ředitel se především musí vypořádat s  nálezy kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z února letošního roku a přijmout systémová nápravná opatření. Je také potřeba, aby se zaměřil na řešení neutěšené situace s financováním ústavu a jeho závislosti na státním rozpočtu. V neposlední řadě považuji za důležité, aby se zasadil o popularizaci témat veřejného zdraví pro laickou veřejnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch                                                                                                                               

MUDr. Pavel Březovský, MBA přichází z ORL kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole. V letech 2012 až 2014 byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V letech 2006 až 2014 působil jako ředitel Koordinačního střediska transplantací. Předtím šest let pracoval na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel Odboru zdravotní péče. Od roku 1996 do roku 2000 byl náměstkem pro léčebně preventivní činnosti ve FN Motol. Pavel Březovský vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventem programu MBA (Master of Business Administration) na Vysoké škole ekonomické v Praze a International Health Programme na Univerzitě v Cambridge.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?