Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematickému stavu provádění pitev

Vytvořeno: 28. 2. 2014 Poslední aktualizace: 28. 2. 2014

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo nově vzniklé nemožnosti provádět významnou část pitev vzhledem k dopadům nového občanského zákoníku. Současná situace je problematická v řadě aspektů.

Z hlediska krátkodobého je jistě nejzásadnější ztráta zpětné vazby pro ošetřujícího lékaře zemřelého pacienta a nemožnost ověření správnosti diagnostických a terapeutických postupů, které je významným zdrojem odborné erudice lékaře. Z hlediska dlouhodobého se jedná o další dva dopady – pitvami na patologii si doposud prošel každý student lékařské fakulty a naprostá většina z nich hodnotí zkušenosti získané na pitevně jako extrémně důležité pro svou další medicínskou kariéru. O toto nyní budou studenti do značné míry ochuzeni. Třetím dopadem dramatického poklesu pitev bude takřka úplné zablokování postgraduálního vzdělávání nových patologů. Nenaplnění požadavků vzdělávacího programu povede k oddalování atestací u nových adeptů oboru patologie. Již v současné době chybí v České republice zhruba 50 patologů. Lze tedy očekávat, že tento problém se dále prohloubí, což bude mít v konečném důsledku dopady na snížení dostupnosti bioptických vyšetření živých pacientů. Snad prvně v moderní historii tak dochází k závažnému narušení medicínské zásady „mortui vivos docent,“ tedy že mrtví učí živé.

Ministerstvo zdravotnictví, aby ukončilo současný neblahý stav a zamezilo prohloubení problémů vznikajících při provádění pitev, v současné chvíli dokončuje návrh novely zákona o zdravotních službách, který v nejbližších dnech předloží do Poslanecké sněmovny Parlamentu rychlou cestou v podobě návrhu skupiny poslanců ze širšího spektra politických stran.

Připravovaná novela jednak sjednotí terminologii používanou v rámci právní regulace pitev v zákoně o zdravotních službách a v novém občanském zákoníku a za druhé zavede povinnost provést pitvu v případech, kdy existují závažné nejasnosti týkající se příčiny smrti, základní nemoci, dalších nemocí, jejich komplikací a klinické diagnózy. Nově navrhované znění § 88 zákona o zdravotních službách v reakci na dikci nového občanského zákoníku upřesní případy, ve kterých z veřejnoprávního předpisu vyplývá povinnost provést pitvu, tedy lze takovou pitvu provést i bez souhlasu zemřelého.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?