Stanovisko k provádění online testování na covid-19

Vytvořeno: 13. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

V tomto týdnu se objevily nabídky online antigenního testování. Člověk si zakoupí test a provede ho pod dohledem zdravotníka. Vše proběhne prostřednictvím videohovoru. Následně testovaný obdrží evropský certifikát o výsledku testu.

V reakci na tento způsob testování se dnes sešli odborníci ministerstva zdravotnictví. Řešili téma testování na covid na dálku. V tuto chvíli je názor odborníků ministerstva takový, že hodnotí kladně snahu těchto provozovatelů o zavádění nových technologií do zdravotnictví, ale tyto kroky nesmí jít proti stávající legislativě.

Provedení samotestu na Covid-19 pod vzdáleným dohledem zdravotníka je, podle platných právních předpisů, testem provedeným laickou osobou. Z tohoto důvodu ji nelze považovat za zdravotní službu dle zákona. Z toho vyplývá, že výsledky takto provedeného samotestu nemohou být, podle mimořádného opatření ministerstva, ani vkládány do národního informačního systému ISIN.

Zároveň nelze ani takto provedené samotesty použít pro vytvoření digitálního evropského certifikátu (tzv. evropského covidpassu), který je potřeba pro cestování či jako potvrzení OTN v tuzemsku při vstupu do provozoven, služeb apod. Samotest je v současné době podle platného mimořádného opatření uznatelný pouze pokud je provedený na místě, například před vstupem na akci, a platí jednorázově pro tuto příležitost.

S ohledem na výše uvedené závěry by bylo určitě dobré zvážit, zda by podobné formy testování nemohly být do budoucna využity například jako jednorázové samotesty na místech, kde jsou dnes již uznávány.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?