Sobota je 3. Evropským dnem pacientských práv, připojí se i Česká republika

Vytvořeno: 17. 4. 2009 Poslední aktualizace: 17. 4. 2009


Sobota 18. dubna 2009 byla vyhlášena 3. Evropským dnem pacientských práv. Právě práva pacientů jsou jedním z důležitých témat v rámci celé Evropské unie a pozadu nezůstává ani Česká republika. Již v roce 1992 uveřejnila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR jedenáct základních práv pacientů, která jsou dostupná ve všech zdravotnických zařízeních a ministerstvo plánuje v nejbližší době jejich aktualizaci.


 


V současné době jsou v České republice základní práva pacientů řešena zejména v souladu s principy mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalšími principy zohledňovanými ve státech Evropské unie a jsou zakotvena v našich právních předpisech. „Aplikace úmluvy má zajistit každému člověku nedotknutelnost jeho práv a základních svobod a zajistit mu důstojnost a svébytnost. Úmluva zejména upravuje právo pacienta na informace, nezbytnost poučení pacienta a vyslovení jeho souhlasu před každým zákrokem,“ vysvětluje ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová a dodává: „Pacient se dnes čím dál tím častěji stává hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotní péče, důraz je kladen na jeho práva a individuální potřeby a tento směr naplňování práv pacientů ministerstvo zdravotnictví samozřejmě podporuje. Evropský den pacientských práv se pro nás v této souvislosti stává rovněž příležitostí ocenit záslužnou práci pacientských organizací.“ Pacientské organizace naplňují své poslání nejen aktivní pomocí samotným pacientům, ale podávají pomocnou ruku stejně tak i jejich rodinným příslušníkům, pomáhají také jim vyrovnat se s problémy, které choroba do rodiny přináší.


 


Klíčovým zájmem ministerstva zdravotnictví je zajistit bezpečnost a kvalitu zdravotních služeb včetně dostupných a srozumitelných informací z pohledu vnímání pacienta – klienta. V současné době je v rámci českého předsednictví projednáván Návrh doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Hlavním cílem této iniciativy je vymezit integrovaný přístup, v němž se bezpečnost pacientů posune do centra vysoce kvalitních zdravotnických systémů tím, že se bude přihlížet ke všem faktorům, jež mají dopad na bezpečnost pacientů. „Tento dokument je jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti veřejného zdraví, které jsou během českého předsednictví projednávány,“ upozorňuje Daniela Filipiová.


 


 


Celý text tiskové zprávy viz níže Přílohy „Evropsky_den_pacientskych_prav“:


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?