Sledování objednacích lhůt a elektronický poukaz umožní lépe zajistit dostupnost péče

Vytvořeno: 18. 9. 2019 Poslední aktualizace: 18. 9. 2019

Zdravotní pojišťovny mají podle vládního nařízení povinnost zajišťovat místní a časovou dostupnost zdravotní péče pro své pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí vůbec poprvé provedlo kontrolu, zdali svou povinnost plní. Závěry ukázaly, že zdravotním pojišťovnám chybí systém sledování objednacích lhůt, kapacit poskytovatelů a stížností. Závěry kontroly jsou pro zdravotní pojišťovny cennou zpětnou vazbou. Ministerstvo zdravotnictví již chystá opatření.

Jednou z povinností zdravotních pojišťoven, na které se kontrola zaměřila, je zajištění vyšetření či výkonu zdravotní péče do určitě lhůty. Ta začíná běžet od chvíle, kdy ošetřující lékař potřebu výkonu indikoval. Nicméně kontrola ukázala na zásadní překážku – zdravotní pojišťovny se o této skutečnosti nijak nedozví. „Rozhodli jsme se, že toto změníme a zavedeme něco jako trojcestnou žádanku. Poukaz na vyšetření, který vystavuje například praktický lékař specialistovi, by se měl elektronicky poslat i na vědomí příslušné zdravotní pojišťovně. Ta díky tomu bude vědět, že jí začíná běžet lhůta, do které má svému pojištěnci povinnost výkon zajistit,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kontrola také zjistila, že informace o objednacích lhůtách u poskytovatelů ambulantní i lůžkové péče, které jsou pro zajištění dostupnosti péče zcela klíčové, v současné době nejsou systémově dostupné. Pokud by zdravotní pojišťovny věděly, že čekací lhůta na vyšetření se v určité odbornosti prodlužuje, byl by to jasný indikátor toho, že péče v této odbornosti začíná být méně dostupná, například protože je méně poskytovatelů, nebo více pacientů tuto péči potřebuje. „Chceme proto ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami nalézt vhodný a nejméně zatěžující způsob pravidelného hlášení objednacích dob od poskytovatelů zdravotním pojišťovnám. Tím budeme vůbec poprvé systémově sledovat tento údaj,“ vysvětlil ministr.

Další klíčový aspekt v souvislosti se zajištěním dostupnosti péče, který je nutné sledovat, je ochota poskytovatelů přijímat do péče nové klienty. Podle zjištění však o tom zdravotní pojišťovny v současné době nemají přehled. „Nestačí tečka na mapě, že tam ten poskytovatel je, ale jde o to, zdali skutečně přijímá nové pojištěnce. Pojišťovny toto musí vědět a my nyní hledáme cesty, jak to zjistit,“ dodal ministr. Ministerstvo zdravotnictví zahájí diskusi s poskytovateli a zdravotními pojišťovnami o tom, zda lze nalézt způsob, jakým by tuto informaci mohli poskytovatelé efektivně předávat zdravotním pojišťovnám.

V zajištění dostupnosti zdravotní péče hrají důležitou roli individuální stížnosti pojištěnců. „Je to v podstatě jediným přímým důkazem o tom, že v některých konkrétních případech je problém,“ upozornil ministr Adam Vojtěch. Kontrola ukázala, že zdravotní pojišťovny nemají jednotný přístup nejen k evidenci stížností a podnětů, ale i k tomu, co to stížnost je. Ministerstvo zdravotnictví proto bude jednat se zdravotními pojišťovnami ohledně zavedení vhodného způsobu evidence podnětů a stížností. Ty by pak měly být pravidelně projednávány v orgánech zdravotních pojišťoven, měly se hlásit ministerstvu a uveřejňovat ve výročních zprávách. „Pokud občané nemohou najít svého lékaře, měli by se vždy obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost jim lékařskou péči zajistit. Lidé však tuto skutečnost často neví a obracejí se na nejrůznější často slepá místa. Rozhodli jsme se proto udělat jednotný interaktivní formulář na webu Ministerstva zdravotnictví, kde pojištěnec vyplní, kterého lékaře hledá, svou zdravotní pojišťovnu a kontaktní údaje. Vygenerujeme se mu žádost, která se automaticky odešle dané zdravotní pojišťovně, která ji následně začne řešit,“ představil ministr Vojtěch. Formulář stížností na nedostupnou péči lidé mohou najít také na adrese: https://nedostupnapece.mzcr.cz/.

Kontroloři se zaměřili také na otázku, jaký servis poskytují zdravotní pojišťovny pojištěncům při zajišťování péče. V rámci kontroly ministerstvo nenarazilo na případ, kdy by zdravotní pojišťovna nebyla schopna klientovi poskytovatele zdravotních služeb zajistit. Některé pojišťovny mají na svých webových stránkách přehledné vyhledávací mapy. Všechny pojišťovny provozují pro pojištěnce call centra či informační linky a téměř všechny nabízejí svým klientům mobilní aplikace. V případě, že se pojištěnci nedaří sehnat vhodného lékaře svépomocí, pokoušejí se mu pomoci.

Důležitým nástrojem zdravotní pojišťovny, jak zajistit dostupnost zdravotní péče pro své pojištěnce, je motivace finanční neboli bonifikace. Ta slouží k tomu, aby například poskytovatelé přijímali nové pacienty či prodlužovali ordinační dobu. „Zájem zajistit lepší dostupnost péče pro naše občany se výrazně projevil v úhradové vyhlášce pro příští rok, která s bonifikacemi v tomto směru počítá, a to zejména u praktiků a zubařů,“ doplnil ministr. Tato část kontroly, kterou mělo na starosti Ministerstvo financí, zjistila, že bonifikace jsou v současné době nízké, pohybují se v desetinách promile výdajů zdravotních pojišťoven, a ne vždy jsou účinné. Zdravotní pojišťovny by tak měly zvážit zvýšení a rozšíření bonifikací a upravit je tak, aby byly více motivační. K růstu bonifikací dochází již v letošním roce zavedením programu pro ohrožené lékárny, nebo například VZP nově bonifikuje nemocnice v odlehlých oblastech.

„Závěry kontroly Ministerstva zdravotnictví a financí vnímáme jako důležitou zpětnou vazbu, abychom upravili naši praxi a byli schopni zdravotní péči pro naše klienty ještě lépe zajistit. Než ministerstvo zavede uvedená systémová opatření, která vítáme, snažíme se v tomto směru již dnes udělat maximum. Například co se týče informací ohledně objednacích lhůt, snažíme se je u našich smluvních poskytovatelů mapovat. Kromě toho jsme uzavřeli memorandum s praktickými a zubními lékaři o výměně informací s cílem zlepšit dostupnost péče. Vítám také aktivitu ministerstva ve formě jednotného formuláře, protože pro nás je nesmírně důležité dozvědět se o problémech našich klientů včas,“ doplnil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?