Senátoři schválili transparenční novelu

Vytvořeno: 23. 7. 2015 Poslední aktualizace: 23. 7. 2015

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souladu s Programovým prohlášením vlády posiluje dozor a veřejnou kontrolu nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a zvyšuje efektivitu a transparentnost systému. Změny, které přináší, se týkají zejména povinnosti zveřejňovat smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nebo právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Jsem velice rád, že tento důležitý krok k transparentnějšímu systému zdravotnictví můžeme předložit k podpisu prezidentovi republiky,“ řekl po schválení novely Senátem ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V souvislosti s efektivním využíváním zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění obsahuje norma ustanovení o zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob a pojištěncům přináší možnost flexibilnějšího výběru zdravotní pojišťovny. Možnost změny zdravotní pojišťovny jedenkrát za 12 měsíců sice zůstává zachována, ale lidé se k tomuto kroku mohou rozhodnout k začátku každého pololetí a nikoli pouze až k začátku následujícího kalendářního roku.

V rámci projednávání vládní předlohy v Poslanecké sněmovně byla přijata celá řada pozměňovacích návrhů rozšiřující původní vládní návrh. Novela tedy například zavádí jako hrazenou službu očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců starších 65 let nebo předpokládá, že o sloučení zdravotních pojišťoven bude rozhodovat vláda na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?