Senátoři schválili novelu zákona o léčivech, která odkládá sankce za listinný recept

Vytvořeno: 15. 2. 2018 Poslední aktualizace: 15. 2. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Na svém dnešním jednání Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona, kterou se mění zákon o léčivech. Novela, která má primárně za cíl zajistit transpozici evropské směrnice o standardech a specifikacích systému jakosti pro transfuzní zařízení, obsahuje rovněž ustanovení o odkladu sankcí lékařům za předepisování léků bez použití elektronické preskripce, kterou jim od letošního roku zákon ukládá jako povinnou. Předlohu nyní musí ještě podepsat prezident.

Novela předpokládá, že v případě již zahájeného přestupkového řízení s některým lékařem, bude takové řízení ze zákona zastaveno. Bez přijetí této změny by byli lékaři za nedodržení povinnosti předepisovat léčivé přípravky elektronicky vystaveni pokutě až do výše dvou milionů korun. Předlohu podpořilo 62 z 69 přítomných senátorů, nikdo z nich nebyl proti.

Elektronický recept by měl od příštího roku také nabídnout lékový záznam, který umožní sdílení dat o tom, jaké léky různí lékaři pacientovi předepsali. Lékový záznam zamezí vícečetnému předepisování stejného léku jinými lékaři a možnosti nevhodných kombinací léků a tedy vyšší ochraně zdraví pacienta. Ministerstvo nyní intenzivně pracuje na přípravě novely, kterou by chtělo vládě předložit v květnu.

Vládní novela zákona o léčivech, která vychází z evropské směrnice, zvyšuje jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Podle směrnice musí členské státy zajistit, aby systém jakosti ve všech transfuzních zařízeních odpovídal jednotným evropským standardům a specifikacím. Tyto standardy byly v rámci EU používané již dnes, avšak na dobrovolné bázi a přijatou směrnicí se stávají povinné. V České republice byly dosud nepovinné standardy v praxi běžně používány a dodržovány.

S cílem lékaře a lékárníky maximálně informovat a pomoci jim se zaváděním eReceptu do praxe během roční bezsankční doby spustilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jednotlivých regionech praktické semináře. Již 21. února proběhne první seminář v Českých Budějovicích, a to za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pozvánky na všechny akce naleznete zde.

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?