Senátoři poslali novelu zákona o vzdělávání sester k podpisu prezidentovi republiky

Vytvořeno: 8. 6. 2017 Poslední aktualizace: 8. 6. 2017

„Doufám, že tato norma konečně pomůže urychlit nástup nových zdravotnic a zdravotníků do praxe, která nutně potřebuje posily v oblasti prakticky všech nelékařských zdravotnických povolání. Návrh zákona si klade za cíl jednak stabilizovat a zkvalitnit kvalifikační vzdělávání a jednak přispět ke zvýšení počtu především všeobecných a dětských sester. Zafungovat by měla novelou zaváděná větší prostupnost studijních programů,“ vysvětlil senátorům ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík důležitost novely zákona č. 96 o vzdělávání sester. Senátoři novelu zákona dnes (8. 6. 2017) schválili.

Praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka a dětská sestra tak budou mít možnost získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra zkráceným studiem na vyšší odborné škole. Jedná se o systém  4+1, kdy bude uvedeným zdravotnickým pracovníkům možné započítat část dříve absolvované výuky a po úspěšném absolvování přijímacího řízení budou přijati ke studiu do vyššího než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Tento zkrácený způsob studia je plně v souladu se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací a se školským zákonem.

Pokud jde o povolání dětské sestry, návrh umožní získat odbornou způsobilost studiem v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší odborné škole nebo bakalářského studijního oboru na vysoké škole, a nikoli až po absolvování specializačního studia jako dosud.  Pro dětskou sestru bude také zakotven stejný model zkráceného studia na vyšších odborných školách jako u všeobecné sestry, pokud uchazečem bude praktická sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka.

Novela dále zařazuje povolání praktické sestry, které se dosud nazývá zdravotnický asistent, mezi zdravotnické pracovníky, kteří mohou vykonávat povolání po získání způsobilosti bez odborného dohledu. Pokud ale zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník výkon zdravotnického povolání dlouhodobě přeruší, zavádí se nově povinnost doškolení.

Návrhem se naopak ruší kreditní systém ke kontrole celoživotního vzdělávání, který neplnil dostatečně motivační roli a nebyl efektivní. Ruší se zároveň i dosavadní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, protože se zřizuje Národní registr zdravotnických pracovníků, který bude součástí Národního zdravotnického informačního systému. V něm budou zaregistrováni všichni zdravotničtí pracovníci a byl zřízen novelou zákona o zdravotních službách s účinností od 1. července 2016.

Novelou zákona se také zřizuje pět nových povolání, a to behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik, která mají přispět k rozšíření péče poskytované zejména dětem, ale i dospělým s poruchou autistického spektra. Dále se jedná o povolání terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny, jejichž doplnění představuje potřebný zákonný rámec pro vznik a formální uznání uvedených oborů v České republice. Uvedená regulace umožní vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti tradiční čínské medicíny, a to ať jak stávající, kteří si budou moci doplnit/rozšířit své vzdělání, tak nové, kteří mají zájem právě o tuto oblast medicíny. V neposlední řadě tak budou dána určitá pravidla, která umožní identifikovat odborníka v této oblasti medicíny.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?