Senát schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce

Vytvořeno: 29. 4. 2020 Poslední aktualizace: 29. 4. 2020

Senát dnes schválil návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění z dílny Ministerstva zdravotnictví. Cílem návrhu je pružně reagovat na dopady související s šířením koronaviru a co nejrychleji stabilizovat financování zdravotnictví při udržení dosavadní úrovně dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun. Zvýšení plateb tak při odhadovaném počtu téměř 5,9 milionu státních pojištěnců znamená letošní nárůst státních výdajů o 20 miliard, v příštím roce pak okolo 50 miliard korun.

„České zdravotnictví dostane významnou finanční injekci. Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a přijatá opatření k odvracení bezprostředních dopadů na zdraví našich obyvatel měla přirozeně vliv na vyšší výdaje z veřejného zdravotního pojištění. Finanční podpora ze státního rozpočtu pomůže doplnit chybějící prostředky a umožní nám nadále pro naše občany zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v současné době ovlivnilo zejména odpuštění platby pojistného osobám samostatně výdělečně činným, propad ekonomiky způsobený omezením činnosti významných odvětví českého hospodářství a přijatými opatřeními v průběhu nouzového stavu i navýšení výdajů v souvislosti s řízením pandemie onemocnění COVID-19, jako je nákup materiálu, provádění testů nebo menší produkce poskytovatelů zdravotních služeb.

Dodatečné finanční prostředky budou využity na udržení výše úhrad poskytovatelům zdravotních služeb na úrovni dohod pro rok 2020, na mimořádné výdaje na zajištění zdravotních služeb souvisejících s šířením koronaviru, na navýšení výdajů pro rok 2021 pro segmenty zdravotních služeb, které byly nejvíce dopady mimořádných opatření zasaženy i jako motivace poskytovatelů zdravotních služeb.

Návrh nyní míří k podpisu prezidentem republiky. Více informací o návrhu naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?