Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje tisíce lidských životů 

Vytvořeno: 23. 7. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2019

Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku představují v ČR velký populační problém. Ročně je nově s tímto onemocněním diagnostikováno více než 7 600 pacientů a v souvislosti s tímto onemocněním ročně 3 400 pacientů umírá. S historií nádoru tlustého střeva a konečníku v ČR žije cca 58 000 osob. Onemocnění lze přitom účinně předejít nebo jeho následky minimalizovat, je-li zachyceno včas. Ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku dosahuje ČR skvělých výsledků. 

Během třinácti let sledování byla odstraněna prekanceróza – adenomový polyp u více než 113 000 osob, tedy ve 36 procentech všech kolonoskopií. Tento vysoký podíl zachycených adenomů svědčí o potřebnosti screeningu. U dalších více než 9 500 osob byl nádor odhalen relativně včas, tedy v málo pokročilém stavu. Při hodnocení tříletého intervalu a se zahrnutím souvisejících diagnostických výkonů program dosahuje celkové pokrytí více jak 50 procent. Rostoucí pokrytí screeningem a dobrá dostupnost kolonoskopie se promítají do významného snížení mortality. „Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku dlouhodobě klesá. V poslední dekádě sledujeme pokles úmrtnosti o více než 30 procent. Populační data dokládají, že screeningový program přispívá také k redukci počtu nových onemocnění. Tedy předchází samotnému vzniku nádoru. Během posledních deseti let poklesl počet nově diagnostikovaných onemocnění o 17 procent,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

V ČR je tento program plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cílovou skupinou screeningu jsou muži a ženy ve věku od 50 let. V období 50–54 let věku probíhá jednou ročně test na skryté (okultní) krvácení do stolice, od 55 let věku pak probíhá test na skryté krvácení do stolice jednou za dva roky nebo screeningová kolonoskopie jednou za deset let. „Občanům ve věku 50 a více let program vážně doporučuji. Lze tak nádorové onemocnění nejen včas zachytit, ale dokonce mu předejít. Účast ve screeningu může doslova zachránit život,“ zdůraznil ministr Vojtěch.  

V ČR probíhá adresné zvaní občanů, tj. zdravotní pojišťovny zvou dopisem své klienty, u kterých vědí, že se prevence neúčastní. Pokud klient nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Adresné zvaní do screeningu bylo zahájeno v lednu 2014 a participují na něm všechny zdravotní pojišťovny. Na první pozvánku reaguje cca 22 procent pozvaných, ale s opakovaným zvaním účast klesá na cca 15 procent (3. pozvánka) nebo 9 procent (4. pozvánka). „Bohužel míra účasti pozvaných je slabým místem programu. Proto bych rád na všechny občany apeloval, aby pozvánku, kterou naleznou ve své schránce, nezahazovali a skutečně jí věnovali pozornost,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.  

V letech 2014–2018 bylo do screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku celkem rozesláno 4,6 milionu pozvánek. Počty pozvánek dokládají, že tento screening je jednou z největších zdravotnických intervencí v moderní historii českého zdravotnictví. „Pokud dostanete pozvánku do screeningu, určitě doporučená vyšetření absolvujte. Je-li někdo zván opakovaně a screeningu se neúčastní, riskuje velmi závažné onemocnění,“ varoval ředitel Dušek.  

Občané mohou do programu vstoupit prostřednictvím vyšetření u praktického lékaře (ženy též vyšetřením u gynekologa). Do programu je zapojeno 6 000 ordinací praktických lékařů a 1 750 ordinací registrujících gynekologů. Lékaři v primární péči provedou vyšetření na okultní krvácení do stolice anebo doporučí klienta ke kolonoskopii, kterou provádí 191 řádně akreditovaných a kontrolovaných gastroenterologických center. „Je-li provedený test na okultní krvácení do stolice pozitivní, musí po něm následovat kolonoskopie. Neprovedení kolonoskopie v takové situaci, například z důvodu, že ji klient screeningu odmítne, ohrožuje jeho život,“ uvedl Miroslav Zavoral, odborný garant Národního programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze. 

Ministerstvo zdravotnictví program screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku řídí ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami prostřednictvím pro tento účel založené komise. Více informací k programu naleznete na www.kolorektum.cz.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?