Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zajištění letecké záchranné služby v Ústeckém kraji

Vytvořeno: 22. 12. 2016 Poslední aktualizace: 22. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako zadavatel veřejné zakázky rozhodlo na podkladu práce a v souladu se závěry hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro část 3 veřejné zakázky, tedy zajištění vrtulníků pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje.

Předseda hodnotící komise v závěru dnešního (čtvrtek 22. 12. 2016) odpoledne informoval ministra zdravotnictví, že komise posoudila a zhodnotila nabídky společností AIR TRANSPORT EUROPE spol. s r. o. a DSA, a. s. Následně komise došla k závěru, že obě nabídky jsou v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Proto stanovila jejich pořadí podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je výše nabídkové ceny, a to se závěrem, že nabídka společností AIR TRANSPORT EUROPE spol. s r. o. skončila na prvním místě, neboť obsahuje nižší nabídkovou cenu než nabídka společnosti DSA a. s.

 

 

K podpisu smlouvy by vzhledem k nutnosti dodržení veškerých zákonných lhůt mohlo dojít zhruba v polovině února 2017.

Letecká záchranná služba pro Ústecký kraj je každopádně bez ohledu na datum podpisu smlouvy zajištěna od 1. 1. 2017 zcela v plném rozsahu. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta dnes (22. 12. 2016) podepsali memorandum, které toto garantuje. Jedná se o dočasné opatření pro účely zajištění LZS na Ústecku do doby zajištění této služby provozovatelem vrtulníků vybraným v rámci probíhajícího řízení o veřejné zakázce.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?