Rozhodnutí Ústavního soudu k úhradové vyhlášce nebude mít vliv na úhradu poskytnuté péče

Vytvořeno: 19. 12. 2016 Poslední aktualizace: 19. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví se seznámilo s dnešním nálezem Ústavního soudu a plně jej respektuje. Toto rozhodnutí nebude mít žádný vliv na úhrady poskytnuté péče vůči pobytovým zařízením sociálních služeb a v žádném případě se nedotkne rozsahu a kvality zdravotní péče poskytované osobám umístěným v těchto zařízeních. Účinky rozhodnutí ÚS totiž nastanou až dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů, a navíc nelze nijak dovozovat, že by tyto služby neměly být za rok 2016 řádně uhrazeny.

Zároveň je na místě dovodit, že dnešní nález Ústavního soudu má dopady i na úhradovou vyhlášku pro rok 2017. Vzhledem k zákonné úpravě již Ministerstvo zdravotnictví nesmí tuto vyhlášku jakkoliv upravovat. Nesmí z ní tedy ani vyjmout obdobu ustanovení, které dnes Ústavní soud zrušil ve vyhlášce pro rok 2016. Nicméně vzhledem k tomuto nálezu je toto ustanovení pro rok 2017 neaplikovatelné.

Je ovšem třeba znovu uvést, že tato skutečnost nebude mít žádný vliv na úhrady vůči pobytovým zařízením sociálních služeb a v žádném případě se nedotkne rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče osobám umístěným v těchto zařízeních.

Úhrada ošetřovatelské péče ve zmíněných sociálních zařízeních byla v minulosti odvozována od výše úhrad za stejné služby u poskytovatelů zdravotních služeb, na něž se úhradová vyhláška vztahuje. Lze tedy předpokládat, že se výše úhrady bude nyní znovu odvíjet od parametrů stanovených pro jiné poskytovatele zdravotních služeb, tedy stejně, jak se postupovalo v minulosti.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?