Rostoucí počet antigenních testů si vyžádá změnu v hodnocení epidemických ukazatelů: ČR bude postupovat v souladu s mezinárodními doporučeními

Vytvořeno: 14. 12. 2020 Poslední aktualizace: 14. 12. 2020

Dne 3. 12. vydalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí nové doporučení, ve kterém provedlo úpravu definice případu onemocnění covid-19. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy. Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem.

  • https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
  • http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definition-pro-koronavirove-onemocneni
  • https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing

Tato změna je reakcí na stále více rozšířené testování antigenními testy, které započalo i v České republice. V centrální databázi Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) je dosud registrováno přes 350 tisíc provedených antigenních testů, které odhalily více než 10 000 případů. Již nyní začínají být denní počty antigenních testů řádově srovnatelné s PCR testy. Při deklarovaném zájmu veřejnosti o plošné testování (> 40 %) změní antigenní testy zcela populační statistiky. Nárůst počtu provedených antigenních testů mění i spektrum indikací PCR testů, roste počet klinicky indikovaných případů, které mají vyšší procento pozitivity.    

Z těchto důvodů je změna metodiky hodnocení epidemie covid-19 objektivní nutností a ČR bude v tomto procesu postupovat v souladu s mezinárodními doporučeními a metodikami. Od 15. 12. bude rizikové skóre protiepidemického systému (PES) kalkulováno paralelně jak pro PCR testy, tak v souladu s doporučením ECDC pro všechny prováděné testy. Denně bude publikována souhrnná zpráva zahrnující oba přístupy. Po vyhodnocení prvních výsledků z plošného testování bude do 22. 12. rozhodnuto o konečné metodice hodnocení. Denní zprávy budou dále doplněny o přehled požadavků pro provedení testu z hlediska důvodu (motivace) k testování s jejich dosahovanou relativní pozitivitou (testy preventivní, klinicky indikované, apod.).

Jak antigenní, tak i PCR testy jsou zakomponovány do vydaných metodických postupů, které garantují stejný postup všech certifikovaných odběrných míst. U antigenních testů konfirmovaných PCR bude jako konečný výsledek vyšetření zaznamenán pouze výsledek PCR testu. Rovněž je zajištěno jednotné zaznamenávání výsledků testů do centrálního informačního systému všemi odběrnými místy a zapojenými lékaři. Přílohou této zprávy je navržený denní souhrn, který obsahuje hodnocení indexu rizika systému PES založené na PCR testech, tak i hodnocení kalkulující se všemi provedenými testy.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?