Roli garantů reformy psychiatrické péče přijali představitelé Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Vytvořeno: 17. 12. 2015 Poslední aktualizace: 17. 12. 2015

Na pozvání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se dnes na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání s odborníky Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tématu reformy psychiatrické péče. Odbornou veřejnost zastupovali předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP MUDr. Martin Hollý a budoucí předseda Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

„Jsem velice rád, že od obou těchto předních odborníků a zástupců odborné veřejnosti jsem dnes slyšel slova podpory našim snahám o reformu psychiatrické péče a ujištění, že se tito přední odborníci chtějí podílet na dalších přípravách  a průběhu reformy,“ uvedl po setkání ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Přijali jsme roli garantů reformy psychiatrické péče a vítáme ujištění, že naše podněty budou mít podporu ministerstva,“ sdělil za oba přítomné odborníky předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Martin Hollý.

Další setkání v širším kruhu k projednání potřebných postupů je předběžně naplánováno na polovinu ledna 2016. K přípravě strategie reformy se tam budou moci vyjádřit zástupci pojišťoven, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a nevládních a neziskových organizací. Reforma psychiatrické péče totiž nemůže být konstruována tak, aby byla závislá jen na financování z dotací EU, ale zapojeny musejí být i pojišťovny.

„Byl bych velice rád, aby se podařilo zástupcům pojišťoven přijít s plánem jak navyšovat finanční zdroje pro rozvoj psychiatrické péče, které jsou už dlouhodobě ve srovnání s Evropou hluboce podprůměrné. Je třeba základy reformy budovat  i s výhledem, že její financování bude dlouhodobě udržitelné,“ dodal ministr Svatopluk Němeček.  

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?