Roadshow ministerstva zdravotnictví k eReceptu zavítala do Zlína

Vytvořeno: 5. 4. 2018 Poslední aktualizace: 5. 4. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ve středu 4. dubna se konal další odborný seminář pro lékaře a lékárníky v rámci roadshow Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv po regionech k eReceptu, a to tentokrát ve Zlíně. Třetího z řady seminářů se zúčastnilo přibližně šedesát lékařů a lékárníků.

„Současný systém, ačkoliv má své nesporné výhody, nemá zatím plnou funkcionalitu, kterou bychom si představovali, zejména lékový záznam, který umožní sdílet data o předepsaných lécích napříč všemi poskytovateli zdravotní péče. To považuji za největší přidanou hodnotu. Proto od mého nástupu intenzivně pracujeme na přípravě legislativy tak, aby byl lékový záznam součástí eReceptu od příštího roku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se účastní každého semináře. Ten je vždy zaměřen velmi prakticky a značný prostor je věnován diskusi s účastníky a jejich dotazům.

V úvodu ministr zdravotnictví zhodnotil aktuální stav elektronické preskripce, připomenul zásadní vývoj v legislativě v podobě ročního odložení sankcí pro lékaře za vystavení listinného receptu a zmínil pozitivní fakt, že většina lékařů už je do systému zapojena. „Obecně vidíme, že systém funguje dobře a že pacienti aktivně využívají funkcionality eReceptu, které jsou již dnes možné, jako je posílání identifikátoru skrze sms a emaily. Konkrétně u sms jsme zaznamenali výrazný nárůst. Zatímco za únor bylo zasláno 68 tisíc, za březen již 125 tisíc sms zpráv. Považuji to za pozitivní, protože právě zasílání eReceptu na dálku může pacientům výrazně usnadnit život, například pokud jsou chronicky nemocní,“ doplnil ministr Vojtěch.

Zastupující ředitelka SÚKL následně systém krok po kroku představila, připomněla jeho výhody a uvedla, že za březen bylo předepsáno 4,9 miliónů eReceptů a na 4,7 milionů elektronických receptů byly vydány léky. „Legislativa pamatovala na situace, kdy není možné vystavit eRecept. Lékař může pacientovi předepsat listinný recept například v případě technických výpadků, ať už centrálního uložiště, elektřiny nebo internetu,“ vysvětlila Irena Storová. Na ní plynule navázal náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, který podrobně hovořil o budoucím vývoji eReceptu. Uvedl, že lékový záznam by měl být sdílený s lékaři, lékárníky po dobu výdeje a pacienti by měli mít nepřetržitý plný náhled do toho, co jim bylo předepsáno a vydáno a kteří lékaři a lékárníci se dívali do jeho lékového záznamu. IT specialista SÚKL Petr Koucký pak účastníkům semináře naživo ukázal předepisování a výdej léků prostřednictvím webové aplikace.

Druhá část semináře byla věnována zkušenostem lékařů a lékárníků z praxe. Hovořili o nich zástupci ze společnosti Medical Plus, revmatologické a osteologické ambulance, která v regionu provozuje několik odborných pracovišť. Konkrétně promluvila MUDr. Eva Dokoupilová, vedoucí lékařka společnosti a Bc. Ivan Dokoupil, který je ve společnosti zodpovědný za administraci. Za lékárníky svou zkušenost přednesl vedoucí lékárník Uherskohradišťské nemocnice Mgr. Marcel Pandadis.

Následně byl věnovaný dostatečný časový prostor diskusi a konkrétním dotazům. Účastníci vznesli směrem k ministerstvu řadu zajímavých dotazů a podnětných připomínek z vlastních praxí, které byly pro zástupce ministerstva a SÚKL opět velmi přínosné.

Součástí akce byl také malý veletrh lékařských a lékárenských softwarů a stánek SÚKL, na kterém si účastníci mohli žádat o přihlašovací údaje k eReceptu.

V následujících týdnech jsou naplánovány další semináře, nejbližší z nich se bude konat 10. května v Karlových Varech. Ministerstvo zdravotnictví společně se SÚKL plánuje v průběhu tohoto roku navštívit všechny kraje. Pozvánky jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách ministerstva a na www.epreskripce.cz.

Denně aktualizované statistiky elektronické preskripce můžete sledovat zde. Materiály z odborných seminářů naleznete zde.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?