Roadshow k eReceptu pokračovala v Brně a v Ostravě

Vytvořeno: 18. 5. 2018 Poslední aktualizace: 18. 5. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ve středu 16. května a čtvrtek 17. května se v Brně a Ostravě konal v pořadí již pátý a šestý odborný seminář pro lékaře a lékárníky v rámci roadshow Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv po regionech k eReceptu. Obou seminářů se dohromady zúčastnilo přibližně sto lékařů a lékárníků. „Objíždíme jednotlivé regiony a snažíme se lékařům a lékárníkům vysvětlit co je eRecept, co umožňuje a jak ho chceme rozvíjet. V Brně a Ostravě byli desítky návštěvníků a proběhla bohatá diskuse. Jsem velmi rád, že je o naše semináře zájem a můžeme tak lékařům a lékárníkům v regionech pomoci se zaváděním eReceptu do praxe. Pro nás je zpětná vazba od návštěvníků semináře velmi důležitá, protože nám pomáhá eRecept stále vylepšovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se účastní každého semináře.

 

 

Semináře jsou vždy zaměřeny velmi prakticky a značný prostor je věnován diskusi s účastníky a jejich dotazům. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. V úvodu ministr Vojtěch zhodnotil aktuální stav elektronické preskripce, připomenul roční odložení sankcí za vystavení listinného receptu a zmínil pozitivní fakt, že v podstatě všichni lékaři jsou do systému zapojeni. „V současné době je v systému zapojeno přes 47 tisíc lékařů včetně stomatologů a téměř 35 tisíc z nich alespoň jednou předepsalo elektronický recept. Celkem bylo od ledna předepsáno přes 20 milionů receptů. Obecně tedy vidíme, že systém funguje bez problémů,“ uvedl ministr Vojtěch. Rekordní počet předepsaných receptů za jeden den padl v pondělí 14. května, kdy bylo celkem předepsáno 312 tisíc eReceptů. Identifikátor receptu byl v půl milionech případů předán formou SMS a v cca 131 tisíc případech formou emailu. „Elektronický recept má již dnes své nesporné výhody, ale my nechceme zůstat na místě, proto intenzivně pracujeme na tom, abychom eRecept doplnily o sdílený lékový záznam pacienta. Díky tomu bude možné hlídat nežádoucí interakce mezi léky a jejich duplicity, což zvýší bezpečnost pacienta. To považuji za největší přidanou hodnotu. Od mého nástupu připravujeme legislativu tak, aby byl lékový záznam součástí eReceptu již od roku 2019. Nyní probíhají připomínková řízení a do konce června návrh předložíme Vládě,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zastupující ředitelka SÚKL následně systém krok po kroku představila, připomněla jeho výhody a shrnula výjimky z elektronické preskripce. „Lékař může pacientovi i nadále předepsat listinný recept například v případě technických výpadků, ať už centrálního uložiště, elektřiny nebo internetu. Nemůže se tak stát, že by pacient zůstal bez svého léku, který potřebuje. Výjimka dále platí také při návštěvách lékaře u pacienta,“ vysvětlila Irena Storová. Na ní navázal náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, který podrobně hovořil o budoucím vývoji eReceptu. IT specialista SÚKL Petr Koucký pak účastníkům semináře naživo ukázal předepisování a výdej léků prostřednictvím webové aplikace.

Druhá část semináře byla věnována zkušenostem lékařů a lékárníků z praxe. V Brně pohovořil MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno a vedoucí oddělení výdeje na recepty z lékárny ve FN u sv. Anny PharmDr. Marek Lžičař. V Ostravě své praktické zkušenosti lékaře představila MUDr. Linda Kašičková a z pohledu lékárníka pak PharmDr. Eva Pailová, obě z Fakultní nemocnice Ostrava. Seminář pokračoval bohatou diskusí. Účastníci vznesli směrem k ministerstvu řadu zajímavých dotazů a podnětných připomínek z vlastních praxí, které jsou pro zástupce ministerstva a SÚKL opět velmi přínosné. Součástí akce byl také malý veletrh lékařských a lékárenských softwarů.
 

Ministerstvo zdravotnictví společně se SÚKL plánuje v průběhu tohoto roku navštívit všechny kraje. Pozvánky jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách ministerstva a na www.epreskripce.cz.
 

Denně aktualizované statistiky elektronické preskripce můžete sledovat zde. Materiály z odborných seminářů naleznete zde.

Přílohy

Typ souboru: JPG
DSC_7901.JPG (502,07 KB)
Typ souboru: JPG
DSC_7881.JPG (519,55 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?