Rezorty zdravotnictví a školství spolupracují v rámci strategie Zdraví 2020 na podpoře pohybové aktivity dětí ve školách

Vytvořeno: 20. 11. 2018 Poslední aktualizace: 20. 11. 2018

Zhruba 80 % dětí v ČR má nedostatek pohybové aktivity. Ministerstvo zdravotnictví se proto ve spolupráci s resortem školství zaměřuje na podporu pohybu dětí ve školách v rámci akčního plánu Národní strategie Zdraví 2020. „Každodenní pohybová a sportovní aktivita je klíčová z hlediska zdravého životního stylu a její nedostatek způsobuje vážné zdravotní komplikace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

V ČR za poslední dekádu alarmujícím způsobem vzrostl výskyt onemocnění souvisejících s nezdravým životním stylem jako je Diabetes Mellitus 2. typu (cca 900 tis. pacientů), kardiovaskulární onemocnění, rakovina tlustého střeva nebo obezita, kterou trpí až 20% dospělých. Všechna tato onemocnění, která souvisí s pasivním životním stylem, způsobují ve zdravotnickém systému zásadní ztráty, které by jinak mohly být vynaloženy na kvalitnější zdravotní péči například u vážně nemocných dětí. „Právě děti jsou pro ministerstvo zdravotnictví klíčovou cílovou skupinou z hlediska prevence, protože návyky, které si vytváříme v dětství a dospívání, nás provází celý život. Zhruba 80 % dětí v ČR má přitom nedostatek pohybové aktivity, většina dětí zároveň tráví příliš mnoho času u televize a počítače, což velmi často přináší problémy i s nadváhou,vysvětlil ministr Vojtěch.  

Z posledních výsledků největší výzkumné studie o životním stylu mladé generace (HBSC) vyplývá, že počet dětí trpících nadváhou nebo obezitou se od roku 1998 u chlapců téměř zdvoj a půl násobil, u dívek je výskyt nadváhy a obezity přibližně 2x vyšší. Negativní trendy ve výskytu nadváhy a obezity u dětí se u nás na rozdíl od zemí západní Evropy nedaří zastavit.

Ministerstvo zdravotnictví proto v této souvislosti pracuje na Akčním plánu se zaměřením na podporu pohybové aktivity v rámci Národní strategie Zdraví 2020. „Plán definuje několik opatření, které by situaci měly zlepšit. Jde zejména o zavedení aktivních přestávek, navýšení počtu hodin pohybu ve školách, zařazování pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru, podpora strategického plánování obcí v oblasti sportu a zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím národního portálu zaměřeného na podporu pohybu,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová s tím, že je zde klíčová spolupráce s resortem školství. 

V rámci škol jsou pohybové aktivity dětí jako zdravotní prevence a rozvoj vztahu k pohybovým aktivitám řešeny jak na školách, tak ve sportovních klubech. Ministerstvo školství letos podpořilo více než půl milionu dětí v celkem čtyřech tisícovkách klubů částkou blížící se miliardě korun. „Zájem o program Můj klub roste. V roce 2019 se registrovalo téměř šest tisíc klubů, které sdružují 712 tisíc dětí a mládeže. Ministerstvo školství je v následujícím roce připraveno rozdělit 1,4 miliardy korun,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Dalším programem, kterým chce ministerstvo „rozpohybovat“ děti a mládež je Hodina pohybu navíc, který probíhá ve školách a ve školních družinách. „Na podzim tohoto roku byl tento program po dvouletém ověřování spuštěn a přihlásilo se do něj téměř 300 škol. Na rok 2019 už je ale přihlášených 900, což ve výsledku znamená zapojení až 50 tisíc dětí,“ doplnil náměstek ministra školství pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Aktivity ministerstvem zdravotnictví a školství ocenili vrcholoví sportovci Šárka Kašpárková a Tomáš Verner, kteří v rámci své práce motivují děti ke sportu. „Jsem ráda za dnešní akci, protože je vidět, že se ve sportu blýská na lepší časy a ministerstva mají konečně jasnou koncepci. Kdyby systém fungoval už dříve, tak jsme tady dnes vlastně nemuseli být,“ zhodnotila situaci olympionička Šárka Kašpárková. „V podpoře pravidelného sportovaní dětí vidím velký potenciál, jak pro budoucí zdraví našeho celého národa, tak pro budoucnost českého vrcholového sportu,“ dodal k jejím slovům krasobruslař Tomáš Verner.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?