Reforma zdravotnictví úspěšně prošla další zkouškou – Nezohlednění judikátů Evropského soudního dvora má své opodstatnění

Vytvořeno: 4. 11. 2008 Poslední aktualizace: 4. 11. 2008

Legislativní rada vlády na svém jednání v pondělí 3. listopadu 2008 doporučila vládě schválení reformních zákonů, které připravil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek se svým reformním týmem. Jedná se o novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění a návrhy zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě. V oblasti souladu s právem Evropské unie sice zůstal u zákona o veřejném zdravotním pojištění rozpor, to ale není nijak neobvyklá situace a Ministerstvo zdravotnictví ČR má k tomuto rozporu jasné stanovisko.


 


Hlavní výčitkou odboru kompatibility legislativní rady vlády bylo nezohlednění judikátů Evropského soudního dvora v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče. To ovšem nic nemění na jejich platnosti, kterou České republice již několik let při praktických rozhodnutích plně respektuje. „Důvody pro nezapracování jsou velmi jednoduché. Evropská komise již předložila návrh směrnice upravující přeshraniční poskytování zdravotních služeb a sjednocuje zodpovědnost poskytovatelů za péči poskytnutou občanovi jiného členského státu. Směrnice je v současnosti projednávána v Evropském parlamentu a jejím cílem je právě sjednocení výkladu těchto judikátů,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a dodává: „V současné době je ve své legislativě mají zakomponovány pouze tři členské státy a každý z nich mírně rozdílně.“


 


Dalším důvodem ministerstva zdravotnictví pro zapracování zmíněných judikátů až po přijetí směrnice je předsednictví České republiky v Evropské unii. V jeho rámci se od nás očekává, že naše republika přispěje k prosazení kompromisního znění směrnice. Bylo by proto nesmyslné svázat si ruce detailním zněním domácích zákonů založených na jedné z možných interpretací zmíněných judikátů. „S odborem kompatibility nadále probíhají diskuse a je možné, že zmíněný rozpor bude odstraněn ještě do zasedání vlády, což je poměrně běžná situace. Jeho současný postup, který nás nutí ke kompletnímu zapracování judikátů ještě před přijetím směrnice, se ale nedá srovnat s ničím jiným než „slavnou“ povinností prodávat koblihy a jiné pečivo pouze balené. Ta byla také prosazena horlivostí českých úředníků, ač ji Evropská unie ve skutečnosti vůbec nevyžadovala,“ doplňuje Tomáš Julínek.


 


  


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?