Reforma psychiatrické péče ve světle léčebny v Bohnicích

Vytvořeno: 14. 3. 2013 Poslední aktualizace: 14. 3. 2013

Současný systém psychiatrické péče neodpovídá nárokům 21. století a není schopen při rostoucím počtu pacientů dostát podmínkám kvalitní péče. Výskyt duševních poruch má trvale stoupající charakter a patří k druhému nejčastějšímu důvodu pro přiznání invalidního důchodu. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje reformu psychiatrické péče, jejíž výsledný koncept by měl být dokončen v polovině letošního roku. Koncepce je připravována na základě mnohaletých diskuzí a požadavků odborných kruhů, nevládních organizací i uživatelů péče.

Nejde o projekt, který vzniká ve sterilním úřednickém prostředí. Svůj hlas při jeho přípravě má široká škála zainteresovaných skupin, od odborné psychiatrické společnosti, až po zástupce pacientů,” vysvětluje Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra zdravotnictví. MZ ČR plní koordinační roli s cílem zajistit dostatečný objem financí, který umožní reformu naplánovat a realizovat. “Už nyní můžeme říct, že reforma psychiatrické péče je tentokrát zafinancovatelná z evropských zdrojů, a tudíž reálná,” říká Marek Ženíšek.
 
Výsledná koncepce se bude věnovat všem, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s duševním onemocněním. Ať jsou to přímo spotřebitelé péče, jejich rodiny nebo lidé o ně pečující. “Velký kus práce se vůči lidem s hendikepem udělal například u tělesně postižených, byť i zde máme stále co zlepšovat. Oproti nim jsou ale potřeby lidí s psychickými problémy stále opomíjeny,” řekl Marek Ženíšek.
 
Reformní kroky Psychiatrické léčebny Bohnice
 
V roce 2009 si Psychiatrická léčebna Bohnice stanovila vizi: Poskytovat integrovanou psychiatrickou péči v kontrolované kvalitě, vedoucí ke spokojenosti pacientů. V rozpracované strategii naplňování této vize se objevují 4 základní okruhy zodpovědnosti – vůči pacientům, zaměstnancům, zřizovateli a společnosti. Naplňováním takto definovaných strategických perspektiv dochází ke změnám ve struktuře poskytovaných služeb. „Mimo zlepšování lůžkové péče se zaměřujeme také na vytváření nových služeb, které pomáhají pacientům ve složité fázi propuštění z hospitalizace. Pro mnohé z nich je toto období významně zatěžující. Právě proto vytváříme systém jakéhosi doprovázení tímto procesem,“ uvádí MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice.
 
Další službou je Komunitní terénní centrum, které poskytuje služby pacientům po propuštění v jejich přirozeném prostředí. To umožňuje efektivnější spolupráci se službami následné zdravotní i sociální péče. „V rámci této služby mají pacienti například možnost nám kdykoli zavolat, promluvit si, poradit se a to jim dodává v prvních dnech po propuštění z léčebny jistotu a pomáhá lépe se znovu začlenit do běžného života,“ popisuje MUDr. Ing. Petr Příhoda, primář Komunitní péče Psychiatrické léčebny Bohnice.
 
V posledních měsících vyšly Léčebně vstříc také zdravotní pojišťovny, které služby postupně nasmlouvávají. Důležitá je též spolupráce s Městskou částí Praha 8 a jejími obyvateli. Proto PL Bohnice uvítala možnost využití podpory fondů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě získaných finančních prostředků byla vytvořena sociální internetová platforma bohnicebezhranic.cz a natočena 2 DVD určená dospělým a dětem. Obojí slouží zejména k podpoře informovanosti jak blízkých duševně nemocných, tak široké veřejnosti. Podpůrnou aktivitou je také vytištění informačních letáků. 
 
 “Některé reformní snahy v Evropě, které si kladly za cíl zrušení institucionální péče v psychiatrických léčebnách, se často potýkají s velkými problémy. Případné zrušení léčeben totiž není cílem reformy, ale jejím důsledkem. Na příkladu bohnické léčebny se ukazuje, že pozvolná transformace služeb je reálná a v praxi může fungovat. Tyto snahy současného vedení musím ocenit i ve světle toho, že se tak děje za pionýrských podmínek, kdy ještě nejsou mj. zajištěny centrální zdroje financování,” uzavřel Marek Ženíšek.
 

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Viktorie Plívová, tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví
tel.:       224 972 166
GSM:    602 155 603
email: viktorie.plivova@mzcr.cz 
 
Dana Šalamunová, PR manažer
tel.:      227 018 415
GSM: 725 074 363
email: d.salamunova@focus-age.cz
www.focus-age.cz
 
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?