Ředitel Úrazové nemocnice Brno rezignoval

Vytvořeno: 22. 12. 2008 Poslední aktualizace: 22. 12. 2008

O aktuální situaci Úrazové nemocnici (ÚN) Brno jednal s jejím ředitelem ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Ředitel František Jimramovský informoval ministra o tíživé osobní situaci, v níž se ocitl díky nátlaku odpůrců změn, které měl v tomto zdravotnickém zařízení realizovat a o skutečnosti, že byl nucen v této souvislosti podat trestní oznámení. Protože se nátlak týká nejen osoby Františka Jimramovského, ale také jeho rodiny, požádal ředitel ÚN ministra zdravotnictví o uvolnění z funkce. Tomáš Julínek této žádosti neprodleně vyhověl.


 


„Jsem konsternován z toho, kam až může vést politizace výsostně odborného a manažerského problému. Jestliže je do nátlaku na ředitele zatažena i rodina a cítí se ohrožena, nemám jinou možnost, než rezignaci pana ředitele přijmout. Přitom se jedná o renomovaného lékaře a zkušeného manažera, který pouze plnil zadání ministerstva zdravotnictví a  důsledně dodržoval zákony této země,“ uvedl ministr Tomáš Julínek.


 


Vzhledem k závažnosti okolností rezignace ředitele Úrazové nemocnice a podanému trestnímu oznámení, dohodli se společně Tomáš Julínek a  František Jimramovský, že nebudou v této věci poskytovat médiím další informace. Ministr zároveň žádá média, aby respektovala právo na bezpečí a klid rodiny pana doktora Jimramovského. Vedením Úrazové nemocnice byl pověřen ředitel FN Brno Roman Kraus. O dalším postupu v obou nemocnicích bude ministerstvo zdravotnictví průběžně informovat.


  


 


 


 


 


Mgr. Tomáš Cikrt


Ředitel odboru komunikace s veřejností MZ


Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?