Reakce SÚKL na reportáž TV Prima 2. 10. 2015 „Přeprodej léků z Česka do zahraničí“

Vytvořeno: 3. 10. 2015 Poslední aktualizace: 3. 10. 2015

SÚKL reaguje na nepravdivé a poplašné informace, které zazněly v reportáži na téma „Přeprodej léků z Česka do zahraničí“ 2. 10. 2015 ve Zprávách FTV Prima.  

TV Prima opakovaně uvedla nepravdivé informace, SÚKL proto považuje za nezbytné se proti tomuto důrazně ohradit.

Klára Doležalová, moderátorka: „V lékárnách chybí kvalitní léky, většina z nich končí za hranicemi.“

Tvrzení, že v lékárnách chybí kvalitní léky, je naprosto scestné. Na českém trhu jsou výhradně kvalitní, bezpečná a účinná léčiva.

Není pravdou ani to, že většina z léků končí za hranicemi. V loňském roce bylo za hranice vyvezeno 13, 8 mil. balení, avšak 264 mil. balení zůstalo k využití českým pacientům. TV Prima tak považuje objem cca 5 % vyvezených přípravků do zahraničí za většinu a tuto „vědomost“ neváhá prezentovat veřejnosti.

Klára Doležalová, moderátorka: „Proč to nikdo neřeší? Odpověď Vás asi překvapí“.

SÚKL i Ministerstvo zdravotnictví (MZ) již řadu měsíců řeší konkrétní nedostatky léčivých přípravků v lékárnách, vzniklé mimo jiné i z důvodu reexportů.MZ již několikrát zakázalo vývoz nenahraditelných léčivých přípravků mimo území ČR. Vývozy léčiv, které se uskutečnily i přes tento zákaz SÚKL v rámci své kontrolní činnosti identifikoval a uložil za ně vysoké pokuty. Výsledkem snahy o dlouhodobé a systémové řešení je novela zákona o léčivech, která zpřísňuje pravidla vývozu léků do zahraničí. Tuto informaci redaktorka obdržela, nicméně ani tentokrát ji divákům nesdělila.

Klára Doležalová, moderátorka: „Podle odborníků dostane povolení k distribuci „kde kdo““

SÚKL poskytl TV Prima velmi podrobné vyjádření, kde vysvětlil, jaké zákonné povinnosti musí žadatel splnit, aby povolení získal. SÚKL jedná striktně v souladu se zákonem a důrazně odmítá tendenční vyjádření, že povolení k distribuci rozdává „kde komu“. Splní-li žadatel o povolení k distribuci zákonné povinnosti, nelze dle platné zákonné normy povolení nevydat. Ústav tedy vyzývá TV Prima, aby zveřejnila jména takových odborníků.

Eliška Čeřovská, redaktorka: „Hodně se vlastně v pozadí mluví i o úplatcích, které dostane ten člověk, který přijde lékárnu zkontrolovat tak, aby si nevšiml toho, že lékárna provedla nějaký reexport, který nemá ve svých záznamech“.

Pokud TV Prima disponuje informacemi o tom, že zaměstnanci Ústavu konají protizákonně, vyzývá Ústav TV Prima, aby neprodleně o této skutečnosti informoval orgány činné v trestním řízení, kterým Ústav poskytne maximální součinnost.

V případě, že nedisponuje žádným relevantním důkazem, považuje Ústav tuto část reportáže za hrubě poškozující dobré jméno Ústavu a jeho zaměstnanců a žádá po TV Prima veřejnou omluvu.

Tiskové a informační oddělení
3. 10. 2015 

 

Kontakt: Mgr. Lucie Šustková, e-mail: lucie.sustkova@sukl.cz, mluvčí SÚKL


Jste spokojeni s obsahem této stránky?