Reakce na nepřesnosti v médiích týkající se chystané úpravy zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 29. 11. 2018 Poslední aktualizace: 29. 11. 2018

Současný systém řízení a kontroly zdravotních pojišťoven je neefektivní, na což ČR dlouhodobě upozorňuje i OECD. Nová koncepce jasně říká, kdo řídí a kdo kontroluje a vytváří tak prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které budou těžit jejich pojištěnci. Je nutné zdůraznit, že správní a dozorčí rady zdravotních pojišťoven jsou reálně ovládány zakladateli již dnes. Zatímco však stát má v současnosti v dozorčích radách menšinovou roli, ministerstvo do budoucna navrhuje jeho roli významně posílit a navíc do kontroly zapojit i pojištěnce. Stát bude mít po vzoru propracovaného systému bankovního dohledu více kontrolních a sankčních nástrojů směrem k pojišťovnám. Navrhovaná koncepce je navíc zcela v souladu s názorem Ústavního soudu. Ministerstvo zdravotnictví tak pouze napravuje to, co se mělo nastavit již před 25 lety.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?