Reakce na nepravdivé informace v tiskovém prohlášení České lékařské komory „Vláda plivla lékařům do tváře“ ze dne 15. 12. 2010“

Vytvořeno: 16. 12. 2010 Poslední aktualizace: 16. 12. 2010

Ministerstvo zdravotnictví se musí ohradit proti nepravdivému tvrzení v tiskovém prohlášení České lékařské komory.


 


Vláda na svém zasedání nerozhodla o žádných investicích do fakultních nemocnic ve výši 16 miliard korun, jak toto prohlášení uvádí.


 


Naopak vzhledem k úsporným opatřením v kapitole ministerstva zdravotnictví došlo k významnému snížení finančních prostředků určených pro investice. Oproti předchozímu období jde o dvoutřetinové snížení. Limit pro investice v následujících šesti letech byl stanoven na 3.5 miliardy korun.


 


Je politováníhodné, že tak významná organizace jako je Česká lékařská komora, využívá pro obhajobu své kampaně „Děkujeme, odcházíme“  naprosto nepravdivé informace.


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?