Reakce MZ na TK odborů

Vytvořeno: 21. 2. 2013 Poslední aktualizace: 21. 2. 2013

Jak se dnes potvrdilo, o peníze jde v této hře „Za zdravější zdravotnictví“ zase až na prvním místě. Veškerá prohlášení, že tentokrát protestujícím půjde o dobro pacienta a zachování kvalitní péče, se ukázala jako falešná. Zatímco platy lékařů se zvyšují, průměrná mzda v ČR stagnuje či klesá. Jakkoli se všechny segmenty trhu potýkají s propady příjmů, do českého zdravotnictví teče každý rok více peněz. Děje se tak i při probíhající hospodářské recesi, odbory si ale neváhají i za této situace říci o více peněz. Všude rozhodně efektivně využívány nejsou a to je například důvod snahy o restrukturalizaci sítě.

 
Katastrofické scénáře odborů i ČLK  se staly za poslední roky evergreenem opakujícím se i několikrát do roka. Jako obvykle i tentokrát  jsou liché a snaží se jen o vyvolání paniky. Nesmyslné (a nepodložené fakty) je tvrzení, že na platy a péči budou mít nemocnice jen do října letošního roku. Ze stejné kategorie argumentů také ten, že kvalita péče se zhoršuje a stav zdravotnictví je nejhorší v jeho novodobé historii.
 
Pacienti jsou do této nečisté hry zataženi jako rukojmí, ať už odepřením péče (1. 3. 2013) nebo tím, že po nich bude v ordinaci vyžadován podpis pod petici ČLK. Vztah lékaře a pacienta jistě není možné vnímat jako rovnocenný, pacient je na péči lékaře závislý, proto tento postup považuje MZ ČR za krajně neetický. Zároveň resort musí upozornit na absolutní nekorektnost textu  petice.  Text volá po zvyšování daní, případně prohlubování schodku státního rozpočtu. Zároveň brání každé lůžko v ČR, ať už je potřebné, či nikoli. „Hustota lůžkových zařízení je jedna z nejvyšších v Evropě, více lůžek na obyvatele mají v Evropě pouze dvě země. Medicína se vyvíjí a bránit každé lůžko nedává smysl,“ říká Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra zdravotnictví. Podobně je to i s nařčením z předražených léků, kdy máme v ČR jedny z nejlevnějších léčiv v EU (podrobněji: http://mzd.gov.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zverejnuje-%E2%80%9Evykladovy-slovnik-pro-cteni-petice-clk%E2%80%9C_7524_1.html ).
 
„Oceňuji přístup Sdružení praktických lékařů, které se od protestních akcí distancovalo veřejným prohlášením. Věřím, že další jej budou následovat a že i mezi lékaři samotnými se najde převážná část těch rozumných, kteří situaci vnímají racionálně, věcně a ví, že se žádná apokalyptická vize odborů či komory nenaplňuje,“ řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Ministerstvo zdravotnictví apeluje na lékaře, kteří se připojují k výzvě ČLK a odborů a hodlají 1. 3. 2013 odpočívat (případně navštívit jiného ambulantního lékaře, který tak neučiní), aby zavčas informovali o tomto svém záměru své pacienty a nenechali je absolvovat cestu do ordinace zbytečně. Lékaře navštěvují ti, kteří potřebují jeho péči.  
 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?