Reakce MZ ČR na nepravdivá tvrzení v článku iDnes

Vytvořeno: 11. 12. 2017 Poslední aktualizace: 11. 12. 2017

Zpravodajský server iDnes publikoval dnes (11. 12. 2017) článek s názvem „Nemocnice spoléhala na sestřičky z Ukrajiny, zastavilo je ministerstvo“. Předně je třeba říci, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nebylo před publikováním textu autorkou Janou Pavlíčkovou osloveno, aby se mohlo k celé věci vyjádřit a uvést ji na pravou míru.

Ministerstvo zdravotnictví bylo v červenci tohoto roku osloveno zástupci Krajské nemocnice Liberec, kteří požadovali informace o možnostech zaměstnání ukrajinských zdravotnických pracovníků. Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a hodlá vykonávat toto povolání na území České republiky, musí splnit zákonem stanovené podmínky. Z pohledu Ministerstva zdravotnictví je především nutné, aby před zahájením výkonu povolání vlastnil platné rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe nebo rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podmíněné aprobační zkouškou. Zástupcům nemocnice byly poskytnuty informace o všech možnostech a legislativně daných podmínkách pro vydání rozhodnutí. V rámci urychlení celého procesu jim byl sdělen i doporučený postup pro co nejefektivnější vyřízení podkladů pro podání žádostí, který se již v praxi osvědčil. Do dnešního dne Ministerstvo zdravotnictví ze strany liberecké nemocnice neobdrželo žádnou žádost o vydání zmiňovaných rozhodnutí, proto odmítá tvrzení, že by přijetí ukrajinských sester v této nemocnici zhatilo.

Ministerstvo zdravotnictví se v návaznosti na nedostatek zdravotnických pracovníků zapojilo do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, jehož cílem je dosáhnout pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny časových úspor při vyřizování žádostí o zaměstnanecké nebo modré karty. Pro zařazení do tohoto projektu je využíváno právě rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe (tento projekt chtěla Krajská nemocnice Liberec využít). Ministerstvo zdravotnictví jen v roce 2017 vystavilo celkem 162 rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe a kladně vyřídilo 63 žádostí o zařazení do projektu pro nelékařské zdravotnické pracovníky (zejména všeobecné a praktické sestry). Z toho bylo zařazených 123 ukrajinských zdravotnických pracovníků. V projektu je úspěšně zařazeno 15 poskytovatelů zdravotních služeb z České republiky. V současné době máme kladné odezvy od zdravotnických zařízení, která jsou již do projektu zapojena a opakovaně posílají další žádosti o zařazení nových ukrajinských uchazečů o zaměstnání. Informace o tom, že Ministerstvo zdravotnictví brání v zaměstnávání ukrajinských pracovníků, tedy považujeme za nepravdivé.

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?