Reakce ministra zdravotnictví Leoše Hegera na usnesení České lékařské komory z Kongresu konaného 4. 11. 2012

Vytvořeno: 5. 11. 2012 Poslední aktualizace: 5. 11. 2012

Na Kongresu České lékařské komory dne 4. 11. 2012 v Praze jsem byl vyzván, abych zvážil své odstoupení z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Toto usnesení bylo schváleno z přítomných 268 delegátů těsnou většinou dvou hlasů. Dovoluji si poděkovat všem těm lékařkám a lékařům, kteří se k vyjádření nedůvěry mé osobě nepřipojili. Děkuji jim nikoli za svoji osobu, ale za to, že ČLK již není uniformním orgánem. Uniformní souhlas se všemi kroky vedení ČLK  ze strany členů ČLK se nyní nekonal, což lze to považovat za výrazný posun a příslib, že v budoucnu by se Česká lékařská komora mohla znovu vrátit mezi důležité aktéry v našem zdravotnickém systému.

Současné vedení komory kritizuje vedení Ministerstva zdravotnictví za to, že dodržuje vládní koncepci ozdravení státního rozpočtu a nevyvzdorovalo pro systém zdravotního pojištění více peněz. Získávání peněz za jakoukoliv cenu komora považuje za hlavní úlohu ministerstva a jakékoliv reformy, které by směřovaly ke zvyšování vnitřní efektivity zdravotnictví, odmítá. Tvrdě tak zastává představy KSČM a ČSSD, že by bylo znovu potřeba, aby stát direktivně řídil nemocniční síť a potlačil pluralitu zdravotních pojišťoven. Nechává dokonce zaznívat názor, že ministr zdravotnictví je agentem zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.
 
Přes ideologickou urputnost vedení komory dává pluralita názorů na plénu Kongresu ČLK naději, že by se komora mohla postupně znovu stát tělesem, které má garantovat kvalitu medicíny a hrát pozitivní roli při koordinaci zájmů medicínských oborů i segmentů poskytovatelů zdravotní péče tak, jak tomu bylo v minulosti. Jsem přesvědčen, že násilné obracení systému směrem k centralizaci řízení v době pravicové vlády možné není, a i kdyby k němu v budoucnosti postupně mělo docházet, bude vedle natahování ruky pro peníze stejně i nadále potřeba vnitřní efektivitu systému kultivovat. Ať mě svým hlasem podpořili či nikoliv, ujišťuji všechny lékaře aktivně působící v ČLK, že se v rámci programového prohlášení vlády budu o řešení letitých problémů našeho zdravotnictví i o zlepšování pracovních podmínek lékařů konstruktivně snažit i nadále.  
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?