Reakce ministerstva zdravotnictví na zavádějící informace zveřejněné dnes společností Diag Human

Vytvořeno: 16. 4. 2010 Poslední aktualizace: 16. 4. 2010


Informace podávané médiím ze strany Diag Human svědčí  o naprosté neprofesionalitě nebo o jasném záměru opět vyvolat vlnu dezinformací. Pokud by  právní  zástupci  Diag Human opravdu  nahlédli do spisu, tak jak to ministerstvo učinilo dne 9. 4., našli by tam zmiňované usnesení včetně informace komu a kdy bylo odesláno.   


Pokud zástupce Diag Human tvrdí, že rozhodčí spis takovou informaci neobsahuje, prokazatelně lže. Navíc, jakožto zkušený právník musí vědět, že okamžik přijetí usnesení předchází jeho vyhotovení o odeslání stranám sporu.


 


Ministerstvo se důrazně ohrazuje proti nařknutí, že udržuje nadstandardní vztahy s rozhodci, když  je zjevné, že pouze pečlivě využívá svých procesních práv, tedy např. práva nahlédnout do spisu.


 


To se ovšem nedá říct o JUDr. Kalvodovi, jehož vyjádření se navíc téměř shodují s vyjádřeními rozhodce Della Ca, jmenovaného právě Diag Human, což vyvolává silný dojem vzájemné koordinace těchto vyjádření, a to s jediným cílem, zdiskreditovat tento přezkumný rozhodčí senát. Zdá se proto být stále více zřejmé, že rozhodce Della Ca od samého počátku nejednal nestranně a jeho odstoupení z rozhodčího senátu byl promyšlený tah, který měl zabránit ukončení tohoto sporu.


 


Dokladem toho je, že nyní  nastala v zásadě komická situace. Zatímco stát rozhodnutí rozhodčího senátu o nepřipuštění offshorových společností  za účastníky řízení jednoznačně přivítal, neboť se jedná o dobrou zprávu pro daňové poplatníky, tak rozhodce Della Ca je najednou zpochybňuje a dává  najevo, že mu toto rozhodnutí není po vůli.  Navíc se vyjadřuje přes to, že nebyl zbaven povinnosti mlčenlivosti, což je alarmující.


 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?