Reakce Ministerstva zdravotnictví na situaci v Chebu

Vytvořeno: 8. 2. 2021 Poslední aktualizace: 13. 2. 2021

V reakci na množící se dotazy a dezinformace týkající se situace v Nemocnici Cheb přináší Ministerstvo zdravotnictví vysvětlení. Ministerstvo považuje využití zahraniční pomoci v současné době za odborně neodůvodněné. Kapacita lůžkové péče ČR umožňuje zatím zajistit umístění svých pacientů v případě nutnosti do jiných nemocnic podle odborné potřebnosti.

Případné transporty na delší vzdálenost jsou v České republice realizovány v naprosté většině s využitím letecké záchranné služby, přičemž doba transportu není rozhodujícím kritériem jeho bezpečnosti. Trasa Cheb – Německo neznamená ve všech případech krátkou vzdálenost, německá strana sama upozorňuje na možnost případného umístění českých pacientů do jiných nemocnic než jenom těch nejbližších. Celá debata je vedena nepravdivým laickým předpokladem, že transport do Německa zachraňuje život, zatímco transport v rámci ČR jej má snad naopak ohrozit. Pacienti v kritickém stavu se netransportují nikde a nikdy, pokud samozřejmě důvodem transportu není poskytnutí takové léčby, která v daném zařízení není dostupná.

Ne každá nemocnice v německém příhraničí disponuje rovněž vybavením nutným pro specializovanou péči pro nejtěžší pacienty, např. dostupnost ECMO. Nabídka pomoci německé strany není kapacitně zcela dostatečná. Dle vyjádření německé strany se jedná o kapacitu v řádu jednotek pacientů, přičemž pro zásadní zvýšení kapacity lůžek v České republice by bylo potřeba umístit do Německa stovky pacientů. Německá strana rovněž nechce přijímat pacienty s rizikem mutované varianty viru.

„Německá strana přislíbila podle průkazné korespondence svou pomoc s tím, že nám pomůže, ale až ve chvíli, kdy v České republice nebudou dostatečné kapacity lůžek. Ty ale u nás zatím stále máme, jakkoliv jejich rozložení mezi jednotlivými kraji je velmi rozdílné,“ konstatuje náměstek ministra zdravotnictví a národní koordinátor pro intenzivní péči Vladimír Černý. Nemocnice Cheb však také trpí nedostatkem personálu na interním oddělení, které se snaží ministerstvo řešit hledáním dočasné výpomoci lékařů-internistů. V průběhu debaty v chebské nemocnici zazněla ze strany lékaře nemocnice informace, že jednou z příčin nedostatku lůžek je i jejich obsazení pacienty německé národnosti, kteří žijí trvale (zejména v domovech se sociální péčí) v Chebu. Bližší údaje o struktuře a počtech zmíněných pacientů nebyly uvedeny. Ředitel ZZS HMP poté přítomným lékařům i představitelům nemocnice a kraje následně vysvětloval, jaké možnosti lze využít pro přeshraniční transport pacientů. „Z jednání v Chebu vyplynulo, že je nutno zlepšit vzájemnou informovanost mezi nemocnicí v Chebu a Národním dispečinkem lůžkové péče. I proto bude posílen systém krajské koordinace o osobu koordinátora přímo z chebské nemocnice,“ dodává Černý.

Chybou by bylo, pokud by pacienti nebyli transportováni do německých nemocnic v situaci, kdy potřebnou péči nelze zajistit v ČR. Toto se neděje.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?