Reakce Ministerstva zdravotnictví na článek v Hospodářských novinách

Vytvořeno: 10. 10. 2018 Poslední aktualizace: 10. 10. 2018

Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek „Ministr špatně nakoupil elektřinu, desítky milionů zaplatí nemocnice“, který vyšel 10.10. 2018 v Hospodářských novinách.

Předně je nutné zdůraznit, že Ministerstvo zdravotnictví nakupovalo energie zcela standardně, stejně jako v minulých letech, a to přes komoditní burzu. Protože však nemělo uzavřenou smlouvu s dohodcem, který může jako jediný  zprostředkovat burzovní obchod, bylo nejdříve nutné vybrat burzovní trh. Ministerstvo si v souladu s principem transparentnosti, nediskriminace a rovného přístupu neprodleně vyžádalo podklady od všech existujících burz v ČR, na základě kterých objektivně zvolilo burzovní trh (komoditní burzu Kladno) a následně výběrovým řízením dohodce. Dohodce zanalyzoval odběrná místa (nemocnice) nezbytná pro burzovní obchod, připravil a zrealizoval nákup na burze. Ačkoliv se ministerstvo snažilo proces maximálně urychlit, všechny tyto kroky byly zcela nezbytné a vyžadovaly určitý čas, proto nebylo možné nakoupit energie v dřívějším termínu. Kromě toho ceny energií na burze je velmi těžké dopředu předvídat, velmi rychle se totiž mění v čase. Ministerstvu zdravotnictví se však podařilo uzavřít smlouvu nejen na rok 2019, ale i na rok 2020 a díky tomu v dalším roce odpadnou administrativní překážky a nákup bude možné provést ve chvíli, kdy bude cena nejpříznivější.

Je na místě uvést, že nárůst nákladů na energie v resortu zdravotnictví zcela odpovídá aktuálnímu vývoji na trhu s energiemi v celé Evropě, kde ceny elektřiny v posledních letech významně rostou. Drahé energie nejsou problém letošního roku, jejich ceny kontinuálně rostou již od roku 2016, přičemž v roce 2008 byly dokonce ještě o polovinu vyšší než letos. S drahými cenami energií se navíc nepotýká jen MZ a jeho přímo řízené nemocnice, ale jedná se o plošný problém, který se dotýká zdravotnických zařízení po celé ČR, včetně těch soukromých. Nejedná se tak v žádném případě o individuální pochybení Ministerstva zdravotnictví.

Od roku 2012, kdy byl zahájen sdružený nákup energií, Ministerstvo zdravotnictví ušetřilo na energiích přes půl miliardy korun. Díky centrálnímu nákupu také přímo řízeným organizacím odpadly významné administrativní náklady v souvislosti s výběrovými řízeními, které si nemusí již sami realizovat. Ministerstvo navíc provedlo opatření, které šetří náklady i u nákupu jiných komodit. Na jaře zahájilo pilotní projekt společných nákupů nemocnic u vybraných léků a materiálu, díky kterému se očekávají úspory v řádech stamiliónů.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?