Reakce Ministerstva zdravotnictví ČR na informaci vysílanou ráno 26.5.2009 televizí Nova

Vytvořeno: 27. 5. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2009

V ranním vysílání TV Nova ( pořad Snídaně s Novou) 26. května.2009 konstatoval host pořadu MUDr. Jan Šula (blíže představen nebyl), že nárůst autismu v poslední době souvisí s používáním hexavakcíny a rtuti ve vakcíně obsažené. Ministerstvo zdravotnictví považuje uvedené tvrzení za šíření nepravdivých informací, a zcela se od konstatování MUDr. Jana Šuly v pořadu Snídaně s Novou distancuje. A to spolu s dalšími odbornými společnostmi (s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, Českou vakcinologickou společností ČLS JEP), které se rovněž od uvedené informace plně distancují, neboť není v souladu s vědecky prokázanými fakty.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?