Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Rakouský soud rozhodl o vrácení obrazů do ČR v kauze Diag Human

Vytvořeno: 1. 7. 2011 Poslední aktualizace: 1. 7. 2011

Okresní soud Vídeň – vnitřní město   svým rozhodnutím  vyloučil z exekučního řízení vedeném vůči České republice  zajištěné obrazy. Prostřednictvím svého právního zástupce ve Vídni  dnes tuto informaci obdrželo Ministerstvo zdravotnictví  ČR.  Soud vycházel  z argumentace  Úřadu  pro zastupování státu ve věcech majetkových a ministerstva zdravotnictví. 

 
V rámci tohoto řízení došlo k zajištění obrazů zapůjčených do Rakouska za účelem výstavy. Rakouský soud zdůvodnil své rozhodnutí s odkazem na imunitu výsostně kulturního majetku, který není určen k prodeji. Takové předměty jsou dle čl. 21 Úmluvy OSN o jurisdikční imunitě států a jejich majetku vyloučeny z exekuce.
 
Tato úmluva sice doposud nenabyla účinnosti, nicméně v rámci mezinárodního obyčejového práva je její obsah pro ratifikující státy závazný. Shodně hovoří i ustálená praxe rakouských soudů. Na základě mezinárodního obyčejového práva je proto v tomto případě provedení exekuce na majetek České republiky vyloučeno. Navíc je majetek, který je součástí kulturního dědictví nebo výstavy kulturně významných předmětů,   a který není na prodej nebo určen k prodeji, výslovně vyloučen z nuceného výkonu rozhodnutí. Zajištěná umělecká díla odpovídají přesně těmto podmínkám a exekuce není proto přípustná.

 

 

Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?