Psychiatrická nemocnice v Kroměříži má nového ředitele

Vytvořeno: 15. 12. 2021 Poslední aktualizace: 15. 12. 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval na základě výsledku výběrového řízení a doporučení výběrové komise ředitele Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Pavla Poláka. Do funkce nastoupí 1. února 2022.

Pavel Polák v současné době působí jako oblastní ředitel v neziskové organizaci Naděje. Nezisková organizace je v rámci řízení velmi decentralizovaná a rozdělená do jednotlivých oblastí, která má celorepublikovou působnost. Jako oblastní ředitel působí v pobočce na základě generální plné moci s vysokou mírou autonomie. „Pavel Polák vystudoval sociální pedagogiku a působil v řadě zařízeních sociální péče. V posledních 13 letech působí ve stejném regionu jako PN Kroměříž a řídí velký tým zajišťující několik druhů služeb. Jím vedené služby se i díky jeho přístupu více cílí na lidi s přidruženým duševním onemocněním. Má proto velmi dobré předpoklady, ze kterých může při působení na pozici ředitele psychiatrické nemocnice Kroměříž vycházet.“ popisuje nového ředitele ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ve funkci se ředitel Polák zaměří zejména na pokračování aktivit podporujících celkovou reformu péče o duševní zdraví. Mezi prioritami jeho práce, které vycházejí z transformačního plánu nemocnice, tak bude udržení či zajištění potřebných služeb – akutní lůžková psychiatrická péče, centra duševního zdraví pro lidi se závažným duševním onemocněním, ale nově také rozvoj multidisciplinárních týmů pro děti nebo seniory. Stejně tak je žádoucí rozvoj péče o lidi se závislostmi a další.

Mgr. Pavel Polák vystudoval obor sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2008 působí jako oblastní ředitel organizace Naděje. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?