Psychiatrická nemocnice Brno má nového ředitele

Vytvořeno: 27. 5. 2019 Poslední aktualizace: 27. 5. 2019

 

Výběrová komise složená z patnácti představitelů odborných společností, profesních komor, odborů a zástupců ministerstva zdravotnictví většinou hlasů doporučila ministru zdravotnictví jmenovat na pozici ředitele Psychiatrické nemocnice Brno ředitele MUDr. Pavla Mošťáka, který byl do dnešního dne pověřen dočasným řízením nemocnice. Ministr zdravotnictví doporučení přijal a panu Mošťákovi v pátek 24.5.2019 předal jmenovací listinu, čímž ho ve funkci ředitele potvrdil.

Pan doktor Mošťák jako dlouholetý pracovník psychiatrické nemocnice velmi dobře zná fungování celé instituce. Posledních sedm let byl navíc primářem oddělení. Je to veliká výhoda, protože je nejen vyprofilovaným odborníkem, ale má i několikaleté manažerské zkušenosti. Psychiatrická nemocnice Brno je významným zařízením, které poskytuje komplexní péči o pacienty v několika oborech a je také vědecko-výzkumným a znaleckým pracovištěm. Z toho důvodu jsou před staronovým ředitelem důležité úkoly nejen v oblasti zajištění a udržení péče, ale hlavně rozvoje. Jedním z klíčových úkolů bude práce na zřízení a otevření Centra duševního zdraví, což je jeden ze základních kamenů realizované reformy psychiatrie,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

MUDr. Pavel Mošťák je lékař se dvěma atestacemi z oboru psychiatrie. Celou svoji dosavadní profesní kariéru spojil s Psychiatrickou nemocnicí Brno, kde byl od ukončení studií roku 1998 lékařem a od roku 2012 primářem. Je členem odborné společnosti ČLS – JEP a kromě praxe lékaře se zabývá i odbornou přednáškovou činností. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové.
 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?