Provozovatel letecké záchranné služby v Ústí nad Labem bude vybrán znovu

Vytvořeno: 5. 12. 2016 Poslední aktualizace: 5. 12. 2016

„Vzhledem k tomu, že ÚOHS předběžným opatřením zakázal uzavření smlouvy pro provozování vrtulníků letecké záchranné služby na základně v Ústí nad Labem, protože pochyboval o mimořádně nízké nabídkové ceně, rozhodl jsem se toto rozhodnutí o výběru zrušit. Nová hodnotící komise teď tedy znovu posoudí tuto část veřejné zakázky. Věřím, že je to nejrychlejší cesta k dořešení celé věci,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Zákon spojuje s novým posouzením a hodnocením nabídek (§ 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách), povinnost zadavatele nabídky buď posoudit a hodnotit sám nebo ustanovit jinou hodnotící komisi. Proto v souladu se zákonem bylo navrženo ustavení meziresortní hodnotící komise. Komise je devítičlenná, dvě třetiny členů hodnotící komise mají příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jsou nominováni z Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR.

 

Navržení členové hodnotící komise:

1. Mgr. Jan Bačina

Ministerstvo zdravotnictví

2. Ing. Vladimír Soldán, Ph.D.                          

Úřad pro civilní letectví

3. pplk. MUDr. Zdeněk Pašek             

Agentura vojenského zdravotnictví

4. Ing. Pavel Beran                                     

Ministerstvo obrany

5. plk. Ing. David Pouč                         

HZS Královehradeckého kraje

6. kpt. Ing. Jan Krámek                                  

Letecká služby Policie ČR

7. MUDr. Jan Marounek, MBA                      

Ministerstvo zdravotnictví

8. Mgr. Michaela Povolná                        

Ministerstvo zdravotnictví

9. JUDr. Marcela Rohlíková   

Ministerstvo zdravotnictví

 

Náhradníci za členy hodnotící komise:

1. Ing. Josef Pospíšil

Úřad pro civilní letectví

2. mjr. Ing. Petr Šafařík

Ministerstvo obrany

3. JUDr. Eva Burešová                                

Ministerstvo obrany

4. plk. Ing. Lenka Rašovská   

GŘ HZS ČR

5. Ing. Zdeněk Balcar                                       

Letecká služba Policie ČR

6. MUDr. Irena Červenková   

Ministerstvo zdravotnictví

7. Mgr. Radovan Vítek                                       

Ministerstvo zdravotnictví

8. Mgr. Radim Bureš                              

Ministerstvo zdravotnictví

9. Ing. Václav Tůma

Ministerstvo zdravotnictví

Poté, co toto složení komise dnes odsouhlasila Vláda ČR, bude komise svolána v nejbližším možném termínu.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?