Projekt Ukrajina je jedno z řešení personální krize ve zdravotnictví, shodli se premiér Babiš a ministr Vojtěch se zástupci krajů

Vytvořeno: 29. 5. 2018 Poslední aktualizace: 29. 5. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v úterý setkali s předsedkyní Asociace krajů ČR Janou Vildumetzovou. Shodli se, že příchod odborných pracovníků z Ukrajiny je jednou z možností, jak řešit zejména nedostatek lékařů v českých nemocnicích, a proto by měl být projekt zachován.

Ministerstvo zdravotnictví na základě otevřeného dopisu krajů premiérovi a ministrovi zdravotnictví, ve kterém vyzvaly k zachování projektu, iniciovalo dnešní jednání na Úřadu vlády. Kraje na jednání uvedly, že kvalifikovaní lékaři z Ukrajiny pracují na specializovaných odděleních, která se nedaří obsazovat českými zdravotníky. V případě ukončení projektu hrozí podle nich reálné uzavření některých oddělení. „Je obrovská poptávka jednotlivých krajů po lékařích z Ukrajiny. Máme zde asi 150 lékařů, kteří by mohli být ohroženi tím, že by se museli vrátit domů, a tím by byla ohrožena lékařská péče v některých nemocnicích. Domluvili jsme se na krocích, aby k tomu nedošlo, protože by to byl problém hlavně v Ústeckém a Karlovarském kraji,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Já to mohu jen potvrdit. V posledních měsících jsem objel řadu krajů a pro některé nemocnice jsou ukrajinští lékaři skutečně velmi důležití. Dohodli jsme se tedy, že na základě této odůvodněné žádosti krajů nebudeme Projekt Ukrajina pro lékaře v tuto chvíli ukončovat. V rámci zákonných možností udělíme ukrajinským lékařům roční výjimku a během tohoto určitého přechodného období budou povinni úspěšně složit aprobační zkoušku v českém jazyce. Již tak nebude docházet k situacím, kdy někteří ukrajinští lékaři pracovali třeba osm let bez složení aprobační zkoušky. To je neakceptovatelné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že každá především nemocnice zodpovídají za odbornost svého ukrajinského lékaře. Stejná podmínka složení aprobační zkoušky do jednoho roku od příchodu do České republiky bude platit i pro nově příchozí lékaře.

Ministerstvo zdravotnictví také vytvoří nové zkušební komise pro aprobační zkoušky. Ministr zdravotnictví bude do těchto komisí jmenovat odborníky z praxe, například primáře z okresních nemocnicí. „Úspěšnost uchazečů u aprobačních zkoušek je v současné době pouze kolem deseti procent, proto se musíme podívat na to, zda zkoušky nejsou nastaveny příliš přísně. Aprobační zkoušky upravíme tak, aby více reflektovaly praktickou otázku,“ doplnil ministr.

„My se v současné chvíli bez ukrajinských lékařů v našich nemocnicích neobejdeme. Oni především působí na odděleních jako je interna, které jsou navázány na další oddělení, například rehabilitace nebo následná péče. Jsem velmi ráda, že pan premiér s panem ministrem zdravotnictví vyslyšeli naši prosbu a v současné chvíli dojde k tomu, že tento projekt nebude pozastaven ani zrušen“ uvedla po jednání předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová.

Projekt Ukrajina by se měl opět rozběhnout v nejbližší době, vše nyní záleží jen na administrativních úkonech na jednotlivých resortech.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?