Projekt na rozšíření programu Triple P pokračuje dál. Do roku 2027 proškolí 120 lektorů

Vytvořeno: 6. 6. 2024 Poslední aktualizace: 6. 6. 2024

Program vznikl pod vedením profesora Matta Sanderse a jeho kolegů na australské univerzitě v Queenslandu. Triple P se jmenuje podle anglického Positive Parenting Program a jak název napovídá, jedná se o program věnovaný výchově dětí se záměrem zlepšit duševní zdraví rodičů a dětí. Systém Triple P je již ukotven v mnoha zemích světa – od domovské Austrálie přes Asii a Ameriku až po Evropu.

Do České republiky se program dostal v roce 2020, kdy se do pilotního projektu Triple P pustilo Ministerstvo zdravotnictví. Zavedení skupinových kurzů pro rodiče pod vedením akreditovaných lektorů obnášelo, kromě výběru a zapojení jednotlivých „center Triple P“, i zajistit kvalitní český překlad veškerých výukových a pracovních materiálů. Dopad kurzů na rodiče a děti byl v rámci projektu průběžně vyhodnocován. Ukázalo se, že metodika pozitivního rodičovství účinně funguje i v českém kontextu. Ministerstvo bude proto i nadále pokračovat v jejím rozšiřování.

S potěšením slyším, že váš další projekt Triple P bude pokračovat v této důležité práci a rozšíří ji tak, aby zahrnovala i podporu pro rodiče teenagerů., řekl zakladatel programu Triple P profesor Matt Sanders na zahajovací online konferenci Rozšíření systému Triple P – Programu pozitivního rodičovství v rámci České republiky, která se uskutečnila 5. června 2024. Na tuto konferenci se registrovalo bezmála 200 osob. V úvodu zaznělo, že se bude jednat o průlomovou meziresortní spolupráci. Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí z odboru rodinné politiky, ochrany práv dětí a sociálního začleňování, Zuzana Zárasová a zmocněnec pro wellbeing, dětské duševní zdraví a ústavní a ochrannou výchovu z resortu školství, Ferdinand Hrdlička, potvrdili vůli ministerstev podpořit další rozvoj systému Triple P v České republice prostřednictvím středisek výchovné péče, diagnostických ústavů a sociálně aktivizačních služeb. Náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník zdůraznil, že do roku 2027 se bude v neposlední řadě cílit také na oblast zdravotnictví. V plánu je zapojit nemocnice, které mají dětská psychiatrická lůžková oddělení, a zejména centra duševního zdraví pro děti a adolescenty.

Projekt Triple P se bude věnovat prevenci i intervenci tak, aby ve střednědobém i dlouhodobém horizontu pomohl odlehčit přetíženým zdravotním a sociálním službám. Cílem je i nadále zpřístupnit a rozšířit toto „know how“ zaměřené na podporu rodičovských kompetencí, které doporučuje i Světová zdravotnická organizace. Program bude zaveden nejméně ve 40 vybraných organizacích po celé České republice.

Během měsíce srpna 2024 bude vyhlášena výzva ke spolupráci určená organizacím a odborným pracovníkům z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a školství, kteří se zabývají problematikou duševního zdraví dětí. V rámci projektu bude vybraným institucím poskytnuto bezplatné vyškolení a akreditace v programu Triple P. Zájemkyně a zájemci se mohou hlásit na emailové adrese triplep@mzcr.cz.

Projekt Rozšíření systému Triple P – Programu pozitivního rodičovství v rámci České republiky, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_031/0004247 je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Kontakt pro média: Bc. Michaela Procházková, michaela.prochazkova@mzcr.cz  


Jste spokojeni s obsahem této stránky?