Prohlášení ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 14. 12. 2010 Poslední aktualizace: 14. 12. 2010

V některých médiích se dnes objevily informace , že  ministerstvo zdravotnictví ustupuje  zvyšujícímu se tlaku odborářů. Tato informace se nezakládá na pravdě. Ministerstvo zdravotnictví trvá na svých dřívějších prohlášeních.
 
Ministerstvo zdravotnictví uznává, že akce LOKu je dobře programovaná. Zároveň je to profesionálně agenturně vedená nátlaková akce, která eskaluje za hranici dobrého vkusu a  stala se  vyhrožováním.
 
Ministerstvo zdravotnictví  nemá díky ekonomické krizi  k dispozici žádné zdroje mimo zdravotnický systém pro navyšování platů vybrané části zdravotníků. Obzvláště pak v době, kdy klesají mzdy jak v komerční sféře, tak ve státní správě. Vláda více peněz do zdravotnictví systémově  dát nemůže.  Mají-li se v roce 2011 zvýšit platy lékařů, musí nemocnice hospodařit velmi dobře. Mají-li pak platy růst i v roce 2012, musí se zefektivnit práce v celém zdravotnictví.
  
 Ministerstvo zdravotnictví nepopírá, že je zde určité riziko masových výpovědí lékařů. Pokud by se tak stalo a 4 000 lékařů napříč zdravotnictvím by odešlo, nastalo by něco jako prázdninový provoz udržitelný několik měsíců.
 
Pokud by výpovědi podali lékaři jedné odbornosti, například anesteziologové nebo chirurgové,  jednalo by se o výjimečnou krizovou situaci, na níž by vláda a bezpečnostní rada státu musela reagovat jako na stav nouze a musela přijmout řadu nestandardních krizových opatření, včetně nalezení viníků.
 
Ministerstvo zdravotnictví bylo a bude ochotno jednat, ale současnému hrubému nátlaku a stupňující se agresivitě Lékařského odborového klubu a ČLK již neustoupí.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?