Prohlášení ministerstva zdravotnictví k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2011

Vytvořeno: 11. 11. 2010 Poslední aktualizace: 11. 11. 2010


Prohlášení ministerstva zdravotnictví k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2011
 
 
V současné době probíhá připomínkové řízení k vyhlášce včetně jednání s představiteli jednotlivých segmentů.
Po řádném vyhodnocení relevantních připomínek, např. v oblasti regulačních mechanismů, bude v průběhu následujících týdnů uveřejněna její finální podoba.
 
Ministerstvo zdravotnictví bere veškeré připomínky velmi vážně, ale je nuceno konstatovat, že vývoj bilance systému zdravotního pojištění je i nadále deficitní.  I přes  velice mírné zvýšení příjmů v průběhu roku 2010  (díky zvýšené platbě státu za státní pojištěnce o 46,- Kč od 1. 1. 2010) je růst nákladů na zdravotní péči mnohem vyšší.  Naopak výběr pojistného (po odečtení platby státu) oproti roku 2009 poklesl. 
 
Na začátku tohoto roku měly zdravotní pojišťovny na účtech rezervy ve výši 21,6 miliardy. Ještě do konce roku z nich bude na zdravotní péči pacientů čerpáno dalších 5 miliard. V roce 2011 tak z těchto rezerv budou moci pojišťovny na péči o pacienty čerpat již pouhých 13 miliard korun. Přičemž měsíční náklady systému jsou predikovány ve výši 18 miliard korun.
 
Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2011 poprvé po mnoha letech nezvyšuje příjmy zdravotnických zařízení. Vzhledem k tíživé ekonomické situaci je poprvé restriktivní a snižuje objem finančních prostředků zhruba o 2 %.
 
Takové snížení finančních prostředků nepovede ke snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Pouze donutí zdravotnická zařízení k hledání rezerv uvnitř jejich systému a zvýšení jejich efektivity, která je veřejností dlouhodobě kritizována.
 
Ministerstvo zdravotnictví zároveň apeluje  na poskytovatele zdravotní péče i jednotlivé lékaře, aby akceptovali, že  během období vynucených  finančních    restrikcí je nezbytné v maximální míře zachovávat efektivitu poskytované péče. Je potřeba, aby zdroje nebyly vyčerpávány na sporných
a zbytných postupech a byly zachovány  pro pacienty, u kterých je léčba účinná a může vést k jednoznačnému přínosu pro jejich zdraví.
 
Úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví určuje pouze minimální rámec úhrad. Nechává prostor pro jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními v rámci jejich zdravotně-pojistných plánů.
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?