Prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR ke sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE

Vytvořeno: 24. 8. 2012 Poslední aktualizace: 24. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vzalo na vědomí rozhodnutí správních orgánů České průmyslové pojišťovny a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, které přes nesouhlasné stanovisko zástupců státu dvoutřetinovou většinou odhlasovaly sloučení obou subjektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoznačně největší přeskupení v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, bude jako regulátor pozorně sledovat, zda sloučení proběhne v  souladu s platnými právními normami a účetními metodikami. Zároveň bude dohlížet na plnění a dodržování všech zákonných povinností nového subjektu.

 
Ministerstvo zdravotnictví rovněž využilo svého práva dotázat se Ministerstva financí ČR na jeho pohled na připravované sloučení. Přestože ministerstvo financí ve svém materiálu vyjádřilo nad připravovaným sloučením jisté pochybnosti, jeho stanovisko nebylo zamítavé. Na základě platné legislativy  tak  muselo  vzít  ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí správních rad na vědomí a akceptovat návrh na sloučení České průmyslové pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance k datu 1. října 2012.  
 
Vzhledem k tomu, že stát ve správních radách těchto zdravotních pojišťoven disponuje pouze jednou třetinou hlasovacích práv, došlo k přehlasování jeho zástupců majoritou členů (zástupci zaměstnavatelů a pojištěnců) a ministerstvo tak nemohlo sloučení zablokovat.
 
Přesto se  ministerstvo zdravotnictví  domnívá, že se nejedná o optimální cestu vedoucí ke konsolidaci systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Spojením těchto dvou subjektů totiž může dojít ke vzniku celku s velmi dominantním postavením, který může být schopen pohlcovat i další aktéry systému veřejného zdravotního pojištění.
 
Jelikož se jedná již o několikáté přeskupení systému veřejného zdravotního pojištění v řadě, Ministerstvo zdravotnictví  ČR pracuje na dalším posílení kontrolních mechanismů. Za tímto účelem připravuje legislativní změny, jejichž cílem je především zavedení shodných práv a povinností pro všechny zdravotní pojišťovny, posílení jejich odpovědnosti za zajištění zdravotní péče pro všechny své pojištěnce bez rozdílu a zjednodušení a zeštíhlení jejich správních orgánů. Mělo by také dojít ke zveřejnění všech smluvních vztahů mezi poskytovateli a plátci.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_24_8_2012.doc (146,00 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?