Pro správné umístění pacienta v oblasti následné a dlouhodobé zdravotní péče pomůže metodika

Vytvořeno: 23. 12. 2019 Poslední aktualizace: 23. 12. 2019

Pomocníkem pro lékaře bude nový dokument Metodické doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči, který byl vydán Ministerstvem zdravotnictví ČR. Cílem metodického doporučení je poskytnutí základních informací pro nejvhodnější umístění pacientů v oblasti následné a dlouhodobé zdravotní péče a jejich hladký a pružný průchod zdravotnickým systémem. 

Ačkoliv je následná a dlouhodobá péče definována zákonem, přesto v praxi nejsou tyto dvě formy zdravotní péče dostatečně a srozumitelně vymezeny ani pro příjemce péče, ani pro poskytovatele obou forem péče, kteří je mnohdy v praxi jasně nerozlišují. Metodické doporučení by tedy mělo sloužit jako manuál pro lékaře k určení, kdy je či není určitý pacient indikován do následné a dlouhodobé zdravotní péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Metodické doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči, v zájmu zajištění odborného postupu poskytovatelů lůžkové péče při umístění pacienta v systému zdravotních služeb, jednoznačně definuje rozdíl mezi následnou a dlouhodobou péčí, indikační kritéria pro definovanou péči a jasná kritéria pro přijetí pacienta do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení.

Metodické doporučení navazuje na Metodické opatření Koncepce následné lůžkové zdravotní péče z roku 1998 a je aktualizováno dle současného systému zdravotní péče v České republice. Důvodem aktualizace je uvedení Metodického doporučení do souladu s platnými právními předpisy České republiky, které od roku 1998 byly již několikrát novelizovány.

Metodické doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči bylo připraveno ve spolupráci se zástupci odborných společností Asociací nemocnic ČR, Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP, Psychiatrickou společností ČLS JEP, Českou pediatrickou společností ČLS JEP, Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Sdružením praktických lékařů ČR, Asociací domácí péče ČR a Unií fyzioterapeutů ČR.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje implementovat tento metodický materiál do vnitřních předpisů poskytovatelů zdravotní péče. 

Metodický pokyn je zveřejněn ve Věstníku MZ.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?