Pro potřeby veřejnosti jsou zprovozněny webové stránky www.koupacivody.cz a www.taboryinfo.cz

Vytvořeno: 24. 6. 2011 Poslední aktualizace: 24. 6. 2011

Krajské hygienické stanice kontrolují v průběhu letní sezóny,  zhruba od května do září, kvalitu vody na vybraných přírodních koupalištích (koupací místa ve volné přírodě). V období letních prázdnin se zabývají také hygienickou úrovní dětských táborů.
 
Data jsou trvale ukládána v hygienických registrech. Na základě vyhodnocování těchto dat pak hygienici rozhodují o opatřeních k ochraně zdraví. V případě koupacích vod především o jejich vhodnosti nebo nevhodnosti ke koupání. Svá rozhodnutí mohou prezentovat veřejnosti na úřední desce, v tisku, v rozhlase, v televizi a díky internetui prostřednictvím webových stránek.
 
V současné době byla dokončena záslužná práce odborníků z krajských hygienických stanic (KHS) a techniků z Koordinačního střediska rezortních zdravotnických informačních systémů (KSRZIS). Pro veřejnost byly zprovozněny nové webové stránky www.koupacivody.czwww.taboryinfo.cz, kde jsou k dispozici aktuální informace o kvalitě koupacích vod v přírodních koupalištích na území celé České republiky, o místech konání a o hodnocení dětských letních táborů prezentované v digitální mapě.
 
Legenda je jednoduchá: při kliknutí na polohu vyznačeného koupacího místa se zobrazí roletka se základními informacemi o názvu místa a kvalitě vody rozlišené pomocí barevných „smajlíkú“ do pěti kvalitativních úrovní. Dále zde naleznete datum posledního odběru vody k analýze spolu s doplňkovými informacemi o vybavení místa (stravování, WC, vybavení pro děti apod.). Obdobně jsou prezentovány informace o táborech (místo konání, provozovatel, zásobování pitnou vodou, způsob stravování, datum poslední kontroly).
 
Na stránkách lze nalézt i odkazy na další důležité webové stránky vztahující se ke koupacím vodám a k táborům. Všem zájemcům o koupání ve volné přírodě a o dětské letní tábory lze doporučit, aby tyto stránky navštívili.

 

 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?