Připravíme zákon o léčitelství, který nastaví jasná pravidla, říká ministr Adam Vojtěch

Vytvořeno: 1. 6. 2018 Poslední aktualizace: 1. 6. 2018

Datum vydání: 1. 6. 2018
Zdroj: Blesk
Autor: Jakub Kopřiva


Dát jasná pravidla léčitelům. Tak by podle Blesku měl vypadat boj proti šarlatánům! To si od nově vznikajícího zákona slibuje i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (31). Jak ale zajistit, aby byl potrestán ten, kdo radí léčit rakovinu milencem, a ne třeba bylinkářka? 

Viděl jste dokument České televize o »šarlatánech« z pražského zařízení AKTIP? 
Celý ještě ne. Viděl jsem ale ty nejkontroverznější výroky, které tam padaly. Z našeho pohledu jsou ty praktiky zcela neakceptovatelné, zejména pokud jde o tak závažné choroby, jako jsou onkologická onemocnění. Je to určitě k až za hranou dobrých č mravů a otázka r je, zda i zákona.

Co tedy s podobnými »léčiteli« hodláte dělat po legislativní stránce? 
Chceme připravit zákon o léčitelství, který nastaví pravidla. Je to šedá zóna. Víme, že léčitelů je celá řada, mají různé metody, ale nikdo je dnes nekontroluje, není žádná registrace. Nevíme, kdo a jaké metody poskytuje, nevede se zdravotnická dokumentace o tom, co léčitel klientovi poskytuje za služby, a ten se tak nemůže zpětně bránit, pokud ho poškodí. To všechno by mělo být v zákoně. Cíl je chránit klienta-pacienta. Dnes tu ochranu dostatečnou nemá.

A jak zajistit, aby do jednoho pytle nespadli lidé, kteří tvrdí, že rakovinu může léčit milenec, a paní, která prodává bylinky? 
My samozřejmě nemůžeme lidem zakázat, aby si vybrali nějakou službu. Když budou vy užívat službu, kde jim někdo řekne, že se rakovina léčí milencem, tak to samozřejmě zakázat nelze. Pouze chceme, aby nedocházelo k nějakým zjevným poškozením pacienta. A aby se mohl bránit. Protože dneska to může být tvrzení proti tvrzení. Něco jiného je, když tyto služby poskytují lékaři. 

Ale v AKTIP jsou i lékaři… 
To ano, ale je to věc lékařské komory, která dbá, aby se lékaři chovali profesionálně a v souladu s pravidly. Proto jsme podali podnět, aby to komora vyšetřila. A pokud k tam je poskytována služba tvářící se jako zdravotní a poskytuje ji lékař, který provádí výkony jakýmisi přístroji, o kterých nevíme, k čemu přesně slouží… I na to jsme podali podnět na magistrát, zda nedochází k neoprávněnému poskytování zdravotních služeb. 

Pokud jde o přístroje, na ty už lékařská komora nestačí. 
Na to je Státní ústav pro kontrolu léčiv, tam jsme také podali podnět. 

Na mě to působí tak, že každý – ministerstvo, komora – říká, že je na ně krátký. Kdo tedy na ně může? 
Pokud to jsou lékaři, tak Česká lékařská komora. 

A když to lékaři nejsou, to na ně půjde obchodní inspekce? 
Dneska je to spotřebitelský vztah, ale právě proto chceme ten zákon připravit. Na druhou stranu je ale nemožné tyto služby vymýtit. Pokud má dnes pacient svobodnou volbu a chce využívat služby léčitele, tak je to samozřejmě jeho volba. 

Kdy se toho zákona dočkáme? 
Projednávali jsme to na ministerstvu a návrh zákona by mohl být do konce června připraven.

A nebyla snad již v minulosti podobná legislativa rozpracována? 
Už se o tom několikrát hovořilo a nikdy se to nedotáhlo do konce. Z důvodu, který neznám. Já na tom zákoně ale mám rozhodně velký zájem. A myslím, že teď i ta kauza AKTIP to trochu urychlí. 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?